settings icon
share icon
Въпрос

Кои са сто четиридесет и четирите хиляди души?

Отговор


Книгата Откровение винаги е била предизвикателство за тълкувателя. Тя е наситена с живи образи и символика, която хората са тълкували различно в зависимост от своите предварителни представи за книгата като цяло. Има четири основни тълкувателни подхода към книгата Откровение: 1) претеристки (който вижда всички или повечето от събитията в Откровение като вече изпълнени към края на първи век; 2) исторически (който вижда „Откровение” като преглед на църковната история от апостолски времена до настоящето); идеалистичен (който вижда „Откровение” като изобразяване на борбата между доброто и злото); 4) футуристичен (който вижда Откровение като пророчество за бъдещи събития). От тези четири подхода само футуристичният тълкува Откровение със същия граматическо-исторически метод като останалата част от Писанието. Освен това той подхожда най-добре на собствената претенция на Откровение, че е пророчество (Откровение 1:3; 22:7, 10, 18, 19).

Затова отговорът на въпроса „Кои са сто и четиридесетте хиляди души?” ще зависи от това кой тълкувателен подход ще възприемете към книгата „Откровение”. С изключение на футуристичния подход, всички други тълкуват числото 144 000 символично, т.е., че представлява църквата, че символизира пълнота – т.е. пълния брой на хората в църквата. Но когато го разгледаме буквално: „И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните” (Откровение 7:4), нищо в пасажа не предполага да тълкуваме 144 000-те по друг начин освен като буквалния брой на юдеите – 12 000 взети от всяко племе на израилтяните. Новият Завет не дава никакъв ясен текст, който да заменя Израел с църквата.

Тези юдеи са „подпечатани”, което означава, че имат специалната закрила на Бог от всички Божии присъди и от Антихриста, за да изпълнят своята мисия по време на периода на скръбта (виж Откровение 6:17, в който хората ще се чудят кой може да издържи на идещия гняв). Периодът на скръбта е бъдещ седем годишен период от време, когато Бог ще нанесе божествен съд върху хората, които Го отхвърлят и ще завърши Своя план за спасението на народа Израел. Всичко това е според Божието откровение към пророк Даниил (Даниил 9:24-27). Сто четиридесет и четири хилядите юдеи са нещо като „първите плодове” (Откровение 14:4) на изкупения Израел, който е бил пророкуван в миналото (Захария 12:10; Римляни 11:25-27), и тяхната мисия е да евангелизират света след грабването и да обявяват евангелието по време на периода на скръбта. В резултат на тяхното служение милиони – „голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици” (Откровение 7:9) – ще започнат да вярват в Христос.

Голяма част от объркването относно 144-те хиляди е в резултат на лъжливото учение на свидетелите на Йехова. Те твърдят, че 144 000 е броя на хората, които ще царуват с Христос в небето и прекарат вечността с Бога. Тези 144 000 души имат нещото, което свидетелите на Йехова наричат „небесна надежда”. Хората, които не влизат в това число ще се радват на т. нар. „земна надежда” – рай на земята, управлявана от Христос и 144-те хиляди. Ясно можем да видим, че учението на свидетелите на Йехова предвижда създаването на кастово общество в отвъдния живот с управляваща класа (144-те хиляди) и хора, които са управлявани. Библията не учи такава доктрина за „две класи”. Вярно е, че според Откровение 20:4 ще има хора, които ще царуват в милениума с Христос. Тяхното множество ще е съставено от от църквата (вярващите в Исус Христос), старозаветните светии (вярващите, които са починали преди първото пришествие на Христос) и светиите от периода на скръбта (които са приели Христос по време на скръбта). Но Библията не поставя никаква числова граница за броя на тази група хора. Освен това милениумът е различен от вечното състояние, което ще дойде при завършването на хилядолетния период. Тогава Бог ще обитава с нас в Новия Ерусалим. Той ще бъде наш Бог, а ние ще бъдем Негов народ (Откровение 21:3). Наследството, което ни е обещано в Христос и запечатано от Святия Дух (Ефесяни 1:13-14) ще стане наше, и ние ще бъдем сънаследници с Христос (Римляни 8:17).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са сто четиридесет и четирите хиляди души?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries