Какво се случва при окончателното осъждане?


Въпрос: Какво се случва при окончателното осъждане?

Отговор:
Първото нещо, което трябва да разберем за окончателното осъждане, е, че то не може да бъде избегнато. Независимо как можем да изберем да тълкуваме пророчеството за последните времена, ни е казано, че „е определено на човеците еднаж да умрат, а след това настава съд“ (Евреи 9:27). Всички ние имаме божествена среща с нашия Създател. Апостолът е записал някои подробности от окончателното осъждане: „След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро“ (Откровение 20:11-15).

Този забележителен пасаж ни въвежда в окончателното осъждане – краят на човешката история и началото на вечното състояние. Можем да бъдем сигурни в едно: никакви грешки няма да бъдат направени при нашето изслушване, защото ще бъдем съдени от съвършения Бог (Матей 5:48; 1 Йоаново 1:5). Това ще се изяви в много неопровержими доказателства. Първо, Бог ще бъде съвършено справедлив и честен (Деяния 10:34; Галатяни 3:28). Второ, Бог не може да бъде измамен (Галатяни 6:7). Трето, Бог не може да бъде повлиян от никакви предразсъдъци, извинения или лъжи (Лука 14:16-24).

Като Бог Син Исус Христос ще бъде съдията (Йоан 5:22). Всички невярващи ще бъдат съдени от Христос при „големия бял трон“ и те ще бъдат наказани според делата, които са извършили. Библията е много ясна, че невярващите набират гняв срещу себе си (Римляни 2:5), и че Бог ще „въздаде на всеки според делата му“ (Римляни 2:6). (Вярващите също ще бъдат съдени на разлличен съд, наречен „Христовото съдилище“ (Римляни 14:10), но тъй като Христовата праведност ни е била отдадена и нашите имена са записани в Книгата на Живота, ние ще бъдем наградени, а не наказани, според делата ни.) При окончателното осъждане съдбата на неспасените ще бъде в ръцете на всезнаещия Бог, който ще съди всеки според състоянието на душата му.

Засега нашата съдба е в нашите собствени ръце. Краят на пътуването на нашата душа ще бъде или във вечното небе или във вечния ад (Матей 25:46). Трябва да изберем къде ще бъдем чрез приемане или отхвърляне на саможертвата на Христос за нас и трябва да направим този избор преди животът ни на тази земя да стигне края си. След смъртта няма повече избор и нашата съдба е да се изправим пред Божия трон, където всичко ще бъде открито и голо пред Него (Евреи 4:13). Римляни 2:6 заявява, че Бог „ще въздаде на всеки според делата му“.
English
Върнете се обратно на основната българска страница

Какво се случва при окончателното осъждане?