settings icon
share icon
Въпрос

Кой ще обитава/населява Милениалното Царство?

Отговор


Ще има две отделни групи, които ще обитават Земята по време на хилядолетното царство – тези с нетленни тела и тези със земни тела, които са преживели скръбта и после са влезли в хилядолетното царство. Тези с нетленни тела се състоят от Църквата, които получават нетленни тела при грабването (1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:21-23, 51-53), и от тези, които са възкресени след като Христос се завърне на Земята (Откровение 20:4-6). Тези, които имат земни тела, могат да бъдат подразделени на две групи: вярващи езичници и вярващи юдеи (Израил).

В Откровение 19:11-16 намираме завръщането на Исус Христос на земята, известно като Неговото Второ Пришествие. Грабването (1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:51-53) е появата на Христос във въздуха, а не Неговото второ идване. Споменавам това, за да направя разграничение между грабването и второто пришествие на Христос. В Откровение 19-20 не се споменава за никакво събитие като грабването. Изводът е, че светиите, които са на Земята, когато Христос се завърне, ще останат на Земята, за да влязат в хилядолетното царство със своите естествени тела. Ако във второто идване на Христос на Земята беше включено грабването или някакъв вид събитие, при което жив вярващ получава нетленно тяло, би трябвало да очакваме да открием споменаване на такова важно събитие в Откровение 19. Но не се открива никакво такова споменаване. Единственото събитие, което завършва с получаването на нетленни тела от вярващи се открива в Откровение 20:4-6, където онези, които са станали вярващи по време на Скръбта и са били убити заради вярата си, са възкресени. Също се вярва, че по това време старозаветните светии ще бъдат възкресени, като също ще получат нетленни тела (вижте Даниил 12:2).

Друг пасаж, който тррябва да се разгледа, е Матей 25:31-46. Този пасаж обичайно се нарича разделянето или осъждането на овцете и козите. Овцете и козите се отнасят за праведните и неправедните езичници. Христос ще съди неправедните езичници (козите) и те ще бъдат хвърлени в огненото езеро за вечно наказание (Матей 25:46). Следователно, никой невярващ езичник няма да оживее да живее по-нататък в милениалното царство. Праведните езичници или овцете ще живеят в хилядолетното царство. Те ще раждат деца и ще населяват Земята. Обаче, те няма да са единствените, които ще раждат деца по време на хилядогодишното царство.

Впечатлението е, че когато Христос се завърне, целият Израил ще повярва в Него (Захария 12:10). Те също няма да получат нетленни тела, (както са получили онези, които са били грабнати преди скръбта и онези, възкресени след това). Те също ще раждат деца по време на хилядолетното царство. Така, вярващите езичници, Израил и възкресените/грабнатите вярващи, (които всички имат нетленни тела), ще обитават земята. Трябва да се отбележи, обаче, че вярващите с нетленни тела няма да се възпроизвеждат. Няма брак след този живот (Матей 22:30).

Децата, родени по време на милениалното царство, ще имат отговорността за вяра в Христос както всички хора от миналите епохи ( вяра в Христос от Неговото идване; вяра в Бог преди това – Битие 15:2-6; Авакум 2:4; Римляни 3:20). За жалост, не всички деца, които са родени през хилядолетното царство, ще повярват в Христос. Онези, които не повярват, ще бъдат подтикнати от Сатана към бунт срещу Бог в края на хилядогодишното царство, когато Сатана ще бъде пуснат на свобода за кратко време (Откровение 20:7-10).

За допълнителен поглед върху този въпрос (кой ще живее в хилядолетното царство), погледнете също следните пасажи: Исая 2:2-4; Захария 14:8-21; Езекил 34:17-24; Даниил 7:13-14; Михей 4:1-5.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кой ще обитава/населява Милениалното Царство?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries