settings icon
share icon
Въпрос

Кое е времето на утеснението на Яков?

Отговор


Фразата „времето на утеснението на Яков“ е цитат от Еремия 30:7, който казва: „Горко! защото велик е оня ден, Подобен нему не е бивал; Именно той е време на утеснението на Якова; Но ще бъде избавен от него.“

В предходните сихове на Еремия 30 откриваме, че Господ говори на Еремия за Юда и Израил (30:3-4). В стих 3 Господ обещава, че един ден в бъдеще Той ще върне Юда и Израил в земята, която е обещал на техните предци. Стих 5 описва време на голям страх и треперене. Стих 6 описва времето по начин, който обрисува мъже, преминаващи през родилни болки, отново обозначаващи време на агония. Но има надежда за Юда и Израил, тъй като въпреки че това е наречено „времето на утесневието на Яков“, Господ обещава да спаси Яков (отнася се за Юда и Израил) от времето на голямото утеснение (стих 7).

В Еремия 30:10-11 Господ казва: „Затова, не бой се, служителю мой Якове, казва Господ, Нито се страхувай, Израилю; Защото, ето, ще те избавя от далечната страна, И потомството ти от земята гдето са пленени; И Яков, като се върне, ще се успокои и си почине, И не ще има кой да го плаши.“

Също Господ казва, че ще разруши народите, които са държали в плен Юда и Израил, и Той никога няма да позволи Яков да бъде напълно разрушен. Обаче, трябва да се отбележи, че Господ описва това като време на наказание за Неговия народ. Той казва на Яков: „Понеже при все, че ще довърша всичките народи, гдето съм те разпръснал, Тебе, обаче, не ща да довърша; Но ще те накажа с мярка, А не мога да те изкарам съвсем невинен.“

Еремия 30:7 казва: „велик е оня ден, подобен нему не е бивал“. Единственият период от време, който отговаря на описанието е периодът на Скръбта. Това време е несравнимо в историята.

Исус описва Скръбта като използва някои от същите образи като Еремия. В Матей 24:6-8 Той заявява, че появата на лъжехристи, войни и военни слухове, гладуване и земетресения са „началото на родилните мъки“.

Павел също описва Скръбта като родилни болки. 1 Солунци 5:3 казва: „Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат.“ Това събитие следва Грабването и премахването на църквата в 4:13-18. В 5:9 Павел отново набляга на отсъствието на църквата от този период като казва: „Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос“. Гневът, за който се говори тук, е Божието наказание за невярващия свят и Неговото наказание на Израил по време на Скръбта.

Тези „родилни мъки“ са описани подробно в Откровение 6-12. Част от целта на Скръбта е да върне Израил обратно при Господ.

За онези, които са приели Христос като Спасител от греха, времето на Яковото утеснение е нещо, за които трябва да хвалим Господ, тъй като то показва, че Бог спазва Своите обещания. Той ни е обещал вечен живот чрез нашия Господ Христос и Той е обещал земя, семе и благословение на Авраам и неговите физически наследници. Обаче, преди да изпълни тези обещания, той любящо, но твърдо ще накаже народа на Израил, за да се върнат при Него.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кое е времето на утеснението на Яков?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries