settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за края на света?

Отговор


Събитието, обичайно назовавано „края на света“, е описано в 2 Петрово 3:10: „небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат“. Това е кулминацията на поредица от събития, наречени „Господния ден“, времето, когато Бог ще се намеси в човешката история с цел осъждане. По това време всичко, което Бог е сътворил, „небесата и земята“ (Битие 1:1), ще бъде разрушено от Него.

Времето на това събитие според повечето библейски учени е краят на 1000-годишен период, наречен милениумът. През тези 1000 години Христос ще управлява на земята като Цар в Ерусалим, седейки на Давидовия трон (Лука 1:32-33), и управлявайки с мир, но с „желязна тояга (Откровение 19:15). В края на хилядата години Сатаната ще бъде пуснат, ще бъде победен отново и после ще бъде хвърлен в огненото езеро (Откровение 20:7-10). След това след окончателното осъждане от Бог ще настъпи краят на света, описан в 2 Петрово 3:10. Библията ни казва няколко неща за това събитие.

Първо, то ще бъде катаклизъм по своя мащаб. „Небесата“ се отнася до физическата вселена – звездите, планетите и галактиките – които ще бъдат погълнати от някакъв вид огромна експлозия, вероятно ядрена или атомна реакция, която ще погълне и заличи цялата позната ни материя. Всички стихии, които съставляват вселената, ще бъдат стопени в „изпепеляваща топлина“ (2 Петрово 3:12). Това също ще бъде шумно събитие, описано в различните версии на Библията като „бучене“ (Нова международна версия), „огромен шум“ (версия Кинг Джеймс), „висок шум“ (Съвременна английска версия) и „оглушителен грохот“ (Разширена версия). Няма да има съмнение какво се случва. Всеки ще го види и чуе, защото ни е казано, че „земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат“.

Тогава Бог ще създаде „ново небе и нова земя“ (Откровение 21:1), които ще включват „новия Ерусалим“ (стих 2), столицата на небето, място на съвършена святост, която ще слезе от небето на новата земя. Това е градът, където светиите – тези, чиито имена са записани в „книгата на живота на Агнето“ (Откровение 13:8), ще живеят вечно. Петър нарича това ново творение „дом на правда“ (2 Петрово 3:13).

Вероятно най-важната част от описанието на Петър на този ден е неговият въпрос в стихове 11-12: „Прочее, понеже всичкото това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и в благочестие, като очаквате и ускорявате дохождането на Божия ден“. Християните знаят какво ще се случи и трябва да живеем по начин, който отразява това разбиране. Животът преминава и нашият фокус трябва да бъде върху новото небе и новата земя, които ще дойдат. Нашият „свят и благочестив“ живот трябва да бъде свидетелство за онези, които не познават Спасителя, и ние трябва да казваме на другите за Него, за да избегнат ужасната съдба, която очаква онези, които Го отхвърлят. Ние очакваме със страстно желание Божия „Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв“ (1 Солунци 1:10).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за края на света?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries