settings icon
share icon
Въпрос

Кога ще се случи Грабването по отношение грабване скръбта?

Отговор


Моментът на Грабването по отношение Скръбта е един от най-спорните въпроси в църквата днес. Трите главни становища са преди (Грабването става преди Скръбта), по средата (Грабването става по средата на Скръбта) и след (Грабването става след Скръбта). Четвъртото становище, познато като преди гнева, е малка разновидност на позицията за Грабване по средата.

Първо, важно е да се осъзнае предназначението на Скръбта. Според Данаил 9:27, има седма „седмица” (7 години), която предстои да дойде. Цялото пророчество на Данаил за седемдесетте седмици (Данаил 9:20-27) говори за страната Израел. Това е период от време, в който Бог фокусира вниманието Си специално върху Израел. Седемдесетата седмица, Скръбта, трябва също така да бъде време, когато Бог специфично се занимава с Израел. Докато това не показва непременно, че църквата няма също да присъства, то поставя въпроса защо църквата трябва да бъде на земята през онова време.

Главният пасаж от Писанието за Грабването е 1 Солунци 4:13-18. Той заявява, че всички живи вярващи, заедно с всички вярващи, които са починали, ще срещнат Господ Исус във въздуха и ще бъдат с Него завинаги. Грабването е, когато Бог взема Своите Си хора от земята. Няколко стиха по-нататък в 5:9 Павел казва, „Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос”. Книгата Откровение, която се занимава главно с периода на Скръбта, е пророческо послание за това как Бог ще излее гнева Си на земята по време на Скръбта. Би изглеждало нелогично Бог да обещае на вярващите, че няма да изпитат гнева и след това да ги остави на земята през Скръбта. Фактът, че Бог обещава да избави християните от гнева скоро след като обещава да вземе хората Си от земята, изглежда свързва тези две събития.

Друг решаващ пасаж за времето на Грабването е Откровение 3:10. Там Христос обещава да избави вярващите от „времето на изпитанието”, което ще дойде на земята. Това може да означава две неща: (1) Христос ще спаси вярващите в средата на изпитанията, или (2) Христос ще спаси вярващите от изпитанията. И двете са валидни значения на гръцката дума, преведена „от”. Обаче, важно е да осъзнаем „от” какво е обещано, че вярващите ще бъдат опазени. Това не е само изпитанието, но „времето” на изпитанието. Христос обещава да опази вярващите от целия период време, който съдържа изпитания, именно Скръбта. Целта на Скръбта, целта на Грабването, значението на 1 Солунци 5:9 и тълкуването на Откровение 3:10, всички подкрепят позиция за Грабване преди Скръбта. Ако Библията се тълкува буквално и последователно, позицията за Грабване преди Скръбта е най-логичното библейско тълкуване.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кога ще се случи Грабването по отношение грабване скръбта?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries