Предсказват ли библейските пророчества, че ще има Трета световна война преди последните времена?


Въпрос: Предсказват ли библейските пророчества, че ще има Трета световна война преди последните времена?

Отговор:
Няма съмнение, че световната война ще бъде част от бъдещето. Езекиил предсказа битката при Гог и Магог, която ще се проведе или непосредствено преди скръбта, или някъде близо до средата й (Йзекиил 38—39). Христос ясно учи, че ще има война преди второто Му пришествие (Матей 24: 4–31). Някои смятат, че Исус говори обикновено за църковната епоха в стихове 4–14 и за периода на скръбта (започвайки в средата) в стихове 15–31. Други вярват, че Христос говори само за седемгодишния период на скръбта в пасажа. Въпреки че изглежда, че стихове 4–14 дават общи описания, те успоредно правят описанието, дадено в началото на Откровение 6: 1–8, което дава подробности относно началото на скръбта. Матей 24: 6–7 казва, че ще има „войни и слухове за войни ... нация ще се вдигне срещу нация и царство срещу царство".

В бъдещето ще се проведе поне още една световна война. В Писанието обаче няма нищо, което да казва, че ще има определен брой световни войни. Първата и Втора световни войни не са изрично споменати в Писанието, нито евентуална трета световна война. Едва последната война е спомената подробно, което не изключва други преди това.

Започвайки от Откровение 6, апостол Йоан е записал какво вижда в бъдещето. Войната се намира в тази глава и продължава да бъде част от разгръщащите се събития до второто пришествие на Христос в глава 19 (Откровение 6: 2, 4; 11: 7; 12: 7; 13: 4, 7; 16:14; 17 : 14; 19:11, 19).

Откровение 19:11 казва, „След това видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда. " Откровение 19:19 казва "И видях звяра и земните царе, и войските им, събрани да воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство.". Това ясно описва световна война. Победителят е Христос, който хваща звяра / Антихриста и лъжепророка и ги хвърля в огненото езеро и унищожава армиите, които са го последвали (Откровение 19: 20–21). Няма съмнение в резултата — правдата ще надделее, тъй като Христос, Царят на царете и Господ на господарите, побеждава всички, които Му се противопоставят.

След 1000-годишното царуване на Христос ще има ново въстание, което може да има мащаб на световна война. Преди хилядолетното управление, Сатана ще бъде вързан, а след това, след хилядолетието, ще бъде освободен. Той веднага ще поведе бунт сред народите на земята. Христос ще потуши това въстание и постоянно ще съди Сатана, хвърляйки го в огненото езеро, както направи със звяра / Антихриста и лъжепророка (Откровение 20: 7–10).

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Предсказват ли библейските пророчества, че ще има Трета световна война преди последните времена?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога