settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да се приготвя да бъда взет с Грабването?

Отговор


Много по-просто е отколкото си мислите. Краткият отговор е, че трябва да приемете Исус Христос за ваш Спасител. Сега за дългия отговор. Когато задавате този въпрос, приемаме, че сте чували, че не всички християни ще бъдат взети, когато настъпи Грабването. Сигурно са ви казвали, че само „супер християните“, които живеят свят живот, ще бъдат грабнати, а всички останали християни ще трябва да страдат през Скръбта. Това не е вярно и ние ще ви покажем защо това не е вярно според Писанието.

Първото нещо, което трябва да разберете, е целта на Скръбта. Скръбта е време на осъждане на земята и наказание за Израил. Моля, обърнете внимание, че Израил и Църквата не са една и съща група хора. Църквата е духовен организъм. Хората в Църквата са свързани поради своето духовно рождение (чрез новорождението – Йоан 3:3). Народът на Израил (юдеите) са свързани чрез кръвта. Това е раса хора, на които Бог е дал специални обещания в Стария Завет. Бог заявил време за наказание над Израил за тяхната невярност. Това време на наказание е ясно заявено да бъде само за Израил (Даниил 9:24-27).

Гавриил донесъл послание от Бог на Даниил (9:20-21). Даниил 9:24 казва: „Седемдесет седмици са определени за народа ти и за светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване на греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресвятото място“. В това послание Гавриил уточнява пред Даниил, че това време е „за народа ти“. Народът на Даниил бил евреите, народа на Израил. Бог обявил 70 седмици срещу народа на Израил. Тези „70 седмици“ е буквално на еврейски „70 седмини“. С други думи, 70 по 7 години или 490 години. От тези години 483 (69 по 7) били изпълнени от края на вавилонския плен на израилтяните до убиването на Месия (разпъването на кръста на Христос). Това оставя 7 години на наказание, които все още предстои да се се изпълнят. Тези 7 години са годините на Скръбта. Въпросът е, че това пророчество засяга главно Израил, и целта на наказанието е „въздържането на престъплението, за довършване на греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресвятото място“.

Сега можем също да покажем чрез писанието, че християните няма да бъдат в Скръбта. Изучаване на текста от 1 Солунци 4:13 до 5:9 показва това. В този пасаж Павел пише за Грабването и Господния Ден. 1 Солунци 5:9 дава на християните това обещание: „Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос“. Обърнете специално внимание на този стих. Павел казва, че Господ не ни е определил за гняв, особено за гнева на Господния Ден (5:2).

Допълнително доказателство, че християните няма да преминат през Скръбта, идва от 1 Коринтяни- В това писмо Павел остро порицава вярващите за това, че са плътски християни. Но в глава 15 Павел пише за Грабването и той никъде не показва, че някой от коринтските вярващи, въпреки че са били плътски, ще бъде оставен. Истинските вярващи в Исус Христос няма да трябва да изтърпят Скръбта.

Единственият начин да бъдете оставени при Грабването е, ако не сте приели Христос за ваш Спасител.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да се приготвя да бъда взет с Грабването?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries