settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава Откровение глава 12?

Отговор


В Откровение глава 12 Йоан вижда видение на жена, „облечена със слънцето, с луната под краката й, и на главата й – корона от дванадесет звезди“ (Откровение 12:1). Забележете сходството между това описание и описанието, което Йосиф дава на баща си Яков (Израил) и майка си и нейните деца (Битие 37:9-11). Дванадесетте звезди се отнасят до дванадесетте племена на Израил. Затова жената в Откровение 12 е Израил.

Допълнително доказателство за това тълкуване е, че Откровение 12:2-5 говори за жената, че е бременна и че ражда. Въпреки че е вярно, че Мария е родила Исус, също е вярно, че Исус, синът на Давид от племето на Юда, произхожда от Израил. В смисъл, Израил родил или донесъл Исус Христос. Стих 5 говори, че детето на жената било „мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, и при Неговия престол“. Ясно, това описва Исус. Исус се възнесъл на небето (Деяния 1:9-11) и един ден ще установи Своето царство на земята (Откровение 20:4-6) и ще управлява съвършено справедливо („желязната тояга“; вижте Псалом 2:7-9).

Бягството на жената в пустинята за 1260 дни се отнася до бъдеще време, наречено Голямата Скръб. Дванадесет хиляди и шестдесет дни е 42 месеца (по 30 дни всеки), което е същото като 3 1/2 години. По средата на периода на Скръбта Звярът (Антихристът) ще постави образ на себе си в храма, който ще бъде построен в Ерусалим. Това е мерзостта, за която Исус говори в Матей 24:15 и Марк 13:14. Когато Звярът направи това, той ще наруши мирния договор, който е сключил с Израил, и народът ще трябва да побегне, за да се спаси – вероятно към Петра (също вижте Матей 24; Даниил 9:27). Това бягство на евреите е изобразено като жената, побягнала в пустинята.

Откровение 12:12-17 говори как дяволът ще започне война срещу Израил като се опитва да го разруши (Сатана знае, че времето му е кратко, като говорим относително – вижте Откровение (20:1-3, 10). То също разкрива, че Бог ще защити Израил в пустинята. Откровение 12:14 казва, че Израил ще бъде защитен от дявола в продължение на „време, времена и и половин време“ („време“ = 1 година; „времена“ = 2 години; „половин време“ = половин година; с други думи, 3 1/2 години).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава Откровение глава 12?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries