settings icon
share icon
Въпрос

Кои са двамата свидетели в книгата Откровение?

Отговор


Има три основни гледни точки за идентичността на двамата свидетели в Откровение 11: 3–12: 1) Мойсей и Илия, 2) Енох и Илия и 3) двама неизвестни вярващи, които Бог призовава да бъдат Негови свидетели в последните времена.

Мойсей и Илия се разглеждат като възможности, благодарение на силата на свидетелите да превръщат водата в кръв (Откровение 11: 6), с която Моисей е известен (Изход глава 7); и тяхната сила да унищожават хората с огън от небето (Откровение 11: 5), с което Илия е известен (2 Царе глава 1). Също така, сила на този възглед дава фактът, че Моисей и Илия се явяват с Исус при преображението (Матей 17: 3-4). Освен това еврейската традиция очаква Мойсей и Илия да се завърнат в бъдеще. Малахия 4: 5 предсказва идването на Илия, а някои евреи вярват, че Божието обещание да издигне пророк като Мойсей (Второзаконие 18:15, 18) изисква и Мойсей да се завърне.

Енох и Илия се разглеждат като възможна самоличност на двамата свидетели, защото те са двамата в историята, които никога не са преживели смърт (Битие 5:24; 2 Царе 2:11). Фактът, че нито Енох, нито Илия са умрели, изглежда ги квалифицира като смъртта и възкресението на двамата свидетели (Откровение 11: 7–12). Привържениците на тази гледна точка твърдят, че Евреи 9:27 (всички хора умират веднъж) дисквалифицира Моисей да бъде един от двамата свидетели, тъй като Мойсей е починал веднъж (Второзаконие 34: 5). В Библията обаче има още няколко души, които са починали два пъти — напр. Лазар, Тавита и дъщерята на Яир — така че наистина няма причина Мойсей да бъде елиминиран.

Третата гледна точка твърди, че Глава 11 на Откровение не добавя никакво известно име на двамата свидетели. Ако свидетелите бяха Мойсей и Илия, или Енох и Илия, защо Писанието ще мълчи относно тяхната самоличност? Бог е напълно способен да вземе двама „обикновени" вярващи и да им даде възможност да извършват същите знамения и чудеса като Мойсей и Илия. В Откровение 11 няма нищо, което да изисква да приемем „известната" идентичност на двамата свидетели.

Коя позиция е правилна? Не знаем със сигурност. Възможната слабост на първото мнение е, че Мойсей вече е починал веднъж и следователно не може да бъде един от двамата свидетели (тъй като смъртта му би била в противоречие с Евреи 9:27); привържениците на тази гледна точка обаче ще твърдят, че всички хора, които по чудо са възкресени в Библията (например Лазар), по-късно са умрели отново. Тогава на Евреи 9:27 може да се гледа като на „общо правило", а не като на универсален принцип. Що се отнася до предсказанията на Библията за идването на Илия и пророк като Мойсей, Новият Завет ясно посочва, че тези пророчества са изпълнени съответно от Йоан Кръстител и от самия Исус.

Няма видни слабости във втория възглед за Енох и Илия, тъй като той решава проблема „умри веднъж". Логично е, че Бог може да е завел Енох и Илия на небето, без да умрат, за да ги „спаси" за специална Си цел по-късно. Също така няма видни слабости и в третата позиция.

И трите гледни точки са правдоподобни интерпретации, но не можем да бъдем абсолютно сигурни за нито една от тях, тъй като Библията не разкрива самоличността на свидетелите. Следователно християните не трябва да бъдат догматични по този въпрос.

English



Върнете се обратно на основната българска страница

Кои са двамата свидетели в книгата Откровение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries