settings icon
share icon
Въпрос

Какво е Голямата Скръб?

Отговор


Скръбта е бъдещ времеви период, когато Господ ще осъществи най-малко два аспекта от Своя план: 1) Той ще завърши Своето наказание на израилтянския народ (Даниил 9:24) и 2) Той ще осъди невярващите, безбожни жители на земята (Откровение 6 - 18). Продължителността на Скръбта е седем години. Това е определено от разбирането за седемдесетте седмици на Даниил (Даниил 9:24-27; също вижте статията за Скръбта). Голямата Скръб е последната половина на периода на Скръбта, три и половина години дълга. Тя се отличава от периода на Скръбта, защото ще се появи Звярът или Антихристът и гневът на Бог значително ще се засили през това време. Така важно е в този момент на наблегнем, че Скръбта и Голямата Скръб не са синонимни термини. В рамките на есхатологията (изучаването на бъдещите събития) Скръбта се отнася до пълния седемгодишен период, докато „Голямата Скръб“ се отнася до втората половина на Скръбта.

Самият Христос използва фразата „Голямата Скръб“ при споменаване на последната половина от Скръбта. В Матей 24:21 Исус казва: „защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има“. В този стих Исус назовава събитието от Матей 24:15, което описва появата на мерзостта на запустението, човека, също известен като Антихриста. Също Исус в Матей 24:29-30 заявява: „А веднага след скръбта на ония дни, …. ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава“. В този пасаж Исус определя Голямата Скръб (стих 21) като започваща с появата на мерзостта на запустението (стих 15) и завършваща с второто идване на Христос (стих 30).

Други пасажи, които се отнасят за Голямата Скръб, са Даниил 12:1б, който казва: „и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време“. Изглежда, че Исус е цитирал този стих, когато е изговорил думите, записани в Матей 24:21. Също отнасящ се за Голямата Скръб е Еремия 30:7: „Горко! защото велик е оня ден, Подобен нему не е бивал; Именно той е време на утеснението на Яков; Но ще бъде избавен от него“. Фразата „утеснението на Яков“ се отнася за народа на Израил, който ще преживее преследване и природни бедствия, които преди това са били невиждани.

Като вземеме предвид информацията, която Христос ни е дал в Матей 24:15-30, е лесно да заключим, че началото на Голямата Скръб има много общо с мерзостта на запустението, действие на Антихриста. В Даниил 9:26-27 откриваме, че този човек ще направи „завет“ (договор за мир) със света за седем години (една „седмица“; отново вижте статията за Скръбта). По средата на седемгодишния период – „по средата на седмицата“ – ни се казва, че човекът ще наруши направения завет като спре жертвоприношенията и житните приноси, което специално се отнася до неговите действия във възстановения храм в бъдещето. Откровение 13:1-10 дава дори по-големи подробности за действията на Звяра и също толкова важно – също потвърждава продължителността на времето, когато той ще бъде на власт. Откровение 13:5 казва, че той ще владее 42 месеца, което е три и половина години – продължителността на Голямата Скръб.

Откровение ни предлага най-голямато количество информация за Голямата Скръб. От Откровение 13, когато се появява Звяра, до завръщането на Христос в Откровение 19, получаваме картина на Божия гняв на земята поради неверието и бунтуването (Откровение 16-18). Това е също картина как Бог наказва и в същото време защитава своя народ на Израил (Откровение 14:1-5) докато спазва обещанието Си към Израил чрез създаването на земно царство (Откровение 20:4-6).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е Голямата Скръб?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries