settings icon
share icon
Въпрос

Какво е Хилядогодишното царство и трябва ли то да се разбира буквално?

Отговор


Хилядогодишното царство е наименование, дадено на 1000 годишното царуване на Исус Христос на земята. Някои опитват да тълкуват 1000 години по алегоричен начин. Някои разбират 1000 години просто като образен начин за израза „дълъг период от време”. Това води до неочакване на буквално, физическо царуване на Исус Христос на земята. Обаче шест пъти в Откровение 20:2-7 недвусмислено е казано, че Хилядогодишното царство е с 1000 години продължителност. Ако Бог искаше да каже „дълъг период от време”, Той можеше лесно да направи така, без да споменава изрично и многократно точна времева рамка.

Библията ни казва, че когато Христос се върне на земята, Той ще се установи като Цар в Йерусалим, седейки на трона на Давид (Лука 1:32-33). Безусловните завети изискват буквално, физическо връщане на Христос, за да установи царството. Заветът с Авраам обеща на Израел земя, потомство и владетел и духовно благословение (Битие 12:1-3). Палестинският завет обеща на Израел възстановяване на земята и превземане на земята (Второзаконие 30:1-10). Заветът с Давид обеща прошка на Израел – средството, чрез което нацията можеше да бъде благословена (Еремия 31:31-34).

При второто пришествие тези завети ще бъдат изпълнени, тъй като Израел ще бъде събран отново от народите (Матей 24:31), променен (Захария 12:10-14) и възстановен в земята под управлението на Месията, Исус Христос. Библията говори за условията през Хилядолетието като съвършена обстановка, физически и духовно. Ще бъде време на мир (Михей 4:2-4; Исая 32:17-18); радост (Исая 61:7,10); утешение (Исая 40:1-2) и никаква бедност (Амос 9:13-15) или болест (Йоил 2:28-29). Библията ни казва също така, че само вярващите ще влязат в Хилядогодишното царство. Поради това ще бъде време на съвършена праведност (Матей 25:37; Псалом 24:3-4); покорство (Еремия 31:33); святост (Исая 35:8); истина (Исая 65:16) и пълнота на Святия Дух (Йоил 2:28-29). Христос ще управлява като цар (Исая 9:3-7; 11:1-10), отрасъл на Давид (Еремия 33:15,17,21; Амос 9:11). Благородници и губернатори също така ще управляват (Исая 32:1; Матей 19:28). Йерусалим ще бъде „политическия” център на света (Захария 8:3).

Откровение 20:2-7 просто дава точния времеви период на Хилядогодишното царство. Дори без тези стихове има безбройни други, които сочат буквално царуване на Месията на земята. Изпълнението на много от Божиите завети и обещания почива на буквално, физическо, бъдещо царство. Няма никакво убедително основание да отхвърлим буквалното разбиране на Хилядогодишното царство и неговото времетраене, което е 1000 години.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е Хилядогодишното царство и трябва ли то да се разбира буквално?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries