settings icon
share icon
Въпрос

Възможно ли е да се узнае кога се завръща Исус?

Отговор


Матей 24:36-44 заявява: „А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец….Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ….Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.“ На пръв поглед тези стихове изглежда предлагат ясен и категоричен отговор на въпроса. Не, никой не може да знае кога се завръща Исус. Обаче, тези стихове не казват, че никой няма да може никога да узнае кога ще се завърне Исус. Повечето библейски учени биха казали, че Исус, сега прославен на небето, знае времето на Своето завръщане, като посочват, че фразата „нито Синът“ не означава, че Исус никога няма да знае кога ще се завърне. Подобно е възможно, че докато Матей 24:36-44 означава, че никой по това време не би могъл да знае времето на Исусовото завръщане, Бог би могъл да разкрие времето на Исусовото завръщане на някой в бъдещето.

В допълнение има стих в Деяния 1:7, който заявява: „Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт“. Това било казано от Исус след като учениците Го попитали дали по това време Той ще възстанови царството на Израил. Това изглежда потвърждава посланието на Матей 24. Не е за нас да знаем времето на завръщането на Исус. Но съществува още въпросът за кое завръщане се отнасят. Дали те говорят за Грабването или за Второто Пришествие? Кое завръщане е непознаваем въпрос – Грабването, Второто Пришествие или и двете? Докато Грабването е представено като предстоящо и тайнствено, времето на Второто Пришествие би било възможно да бъде узнато въз основа на пророчеството за последните времена.

С казаното нека бъдем пределно ясни: не вярваме, че Бог е разкрил на някого кога ще се завърне Исус и не виждаме нищо в Писанието, което да показва, че Бог някога ще разкрие на някого кога ще се завърне Исус. Матей 24:36-44 докато говори пряко на хората от времето на Исус, също съдържа и общ принцип. Не ни е дадено да узнаем времето на Исусовото завръщане и края на епохата. Писанието никъде не ни насърчава да определяме датата. Вместо това трябва да „бдим, защото не знаем в кой ден ще дойде нашият Господ“ (стих 42). Трябва да „бъдем готови; защото в час, когато го не мислим, Човешкият Син иде“ (стих 44). Силата на думите на Исус намалява, ако в някой бъдещ момент някой ще може да определи кога ще се завърне Той. Ако се разкрие датата, не трябва повече да „бдим“ или да „бъдем готови“. Затова, като имаме предвид принципа на Матей 24:36-44, не е възможно за никой да узнае датата, когато Исус ще се завърне.

Въпреки ясния библейски принцип през цялата християнска история мнозина са се опитвали да предсказват датата на завърщането на Исус. Много такива дати са били предлагани и всички те са били погрешни. Последните две предложени популярни дати са 21 май 2011 и 21 декември 2012 г. Датата 21 декември 2012 г. е свързана с календара на маите без никакви библейски данни като доказателство. Датата 21 май 2011 г., „Съдният Ден“, била предложена от Харолд Кемпинг от Семейно Радио. Трябва да се отбележи, че Харолд Кемпинг преди това бил предсказал, че Исус ще се върне през 1994 г. Очевидно Кемпинг грешал. Кемпинг твърдял, че има доказателства за 21 май 2011 г., дата в Писанието. Като използвал спекулативната дата 4990 г.пр.Хр. за Потопа и после приложил „за Господа един ден е като хиляда години“ от 2 Петрово 3:8 за седемте дни на Битие 7:4 и после изчислил 7000 години от 4990 г., се получил резултатът 2011 година. Тогава, въз основа на „седемнадесетия ден от втория месец“ от Битие 7:11 и използвайки еврейския календар, определил датата 21 май. Така, има ли някаква достоверност методологията на Кемпинг?

Първо, Кемпинг удобно пренебрегнал втората половина на 2 Петрово 3:8: „и хиляда години като един ден“. Нещо повече, 2 Петрово 3:8 не предлага метод за определяне на последните времена. Вместо това 2 Петрово 3:8 просто казва, че Бог е над и отвъд времето. Бог е безвременен, безкраен и вечен. Второ, нищо в контекста на Битие 7:4-11 не показва, че „седемте дни“ и „седемнадесетият ден на втория месец“ трябва да се тълкуват като прилагане към нещо друго освен това, което Бог казва специално на Ной. Трето, датирането на Потопа през 4990 г.пр.Хр. е в най-добрия случай спекулативно, без никакви категорични библейски доказателства. Изчисляването от Кемпинг на 21 май 2011 г. се разпада дори при най-основно библейско разглеждане. Сега, било ли е възможно връщането на Исус на 21 май 2011 г.? Да, но е точно толкова възможно Той да се върне на всяка друга дата. Имала ли е някаква библейска достоверност специалната методология на датиране на Харолд Кемпинг? Не, нямала е. За съжаление Кемпинг и другите сигурно ще изчислят нови бъдещи дати и ще се опитат да обяснят грешките с „грешки във формулата“ или нещо с такъв ефект.

Ключовите точки са (1) Библията никъде не ни насърчава да се опитваме да открием времето на Исусовото завръщане и (2) Библията не дава категорични данни, според които може да бъде определено връщането на Исус. Вместо да развиваме произволни и спекулативни изчисления за определяне кога ще се завърне Исус, Библията ни насърчава да „бдим“ и да „бъдем готови“ (Матей 24:42-44). Фактът, че денят на завръщането на Исус е неизвестен би трябвало да ни мотивира да живеем всеки ден в светлината на предстоящото завръщане на Христос.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Възможно ли е да се узнае кога се завръща Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries