settings icon
share icon

Въпроси относно ангели и демони

Какво казва Библията за ангелите?

Какво казва Библията за демоните?

Кой е Сатана?

Какво казва Библията за обладаване от демон / демонично обладаване?

Може ли християнина да бъде обладан от демони?

Кои бяха Божиите синове и човешките дъщери в Битие 6:1-4?

Какво са серафимите? Серафимите ангели ли са?

Бог допусна Сатана и демоните да съгрешат?

Кой е Господният ангел?

Ангелите мъжки пол ли са, или женски?

Какво представляват архангелите?

Ние ставаме ли ангели след като умрем?

Какво са херувимите? Херувимите ангели ли са?

Може ли християнинът да изгонва демони днес?

Демоните паднали ангели ли са?

Имаме ли ангели-пазители?

Кои / какво са били нефилимите?

Как, защо и кога Сатана пада от небесата?

Грешно ли е да имаме статуетки на ангели?

Има ли ангел, който отговаря за смъртта?

Какво е ангелология?

Явяват ли се днес ангели на хората?

Как изглеждат ангелите?

Защо Бог не дава възможност на падналите ангели да се покаят?

Какво представлява християнската демонология?

Имат ли християните властта да заповядват на ангелите?

Има ли дейност на демоничните духове в днешния свят?

Какво казва Библията за демоничното угнетяване?

Могат ли демони/зли духове да се прикрепват към неживи/неодушевени предмети?

Дали дяволът/Сатаната е личност или сила/персонификация на злото?

Обича ли Бог Сатана?

Какво представляват духовете-помощници?

Бог срещу Сатана – ако Бог е всемогъщ, защо Той не убие Сатана?

Отнася ли се до Сатана пророчеството за тирския цар в Езекил 28?

Защо Михаил и Сатана спорили за тялото на Мойсей (Юда9)?

Възможно ли е още ангели да могат да съгрешават?

Дали Библията насърчава или забранява молитвата към ангели?

По какъв начин Сатаната е богът на този свят (2 Коринтяни 4:4)?

Какво представлява сатанизмът?

Възможно ли е да продадеш душата си на дявола?

Какво представляват териториалните духове?

Какво казва Библията за пренасянето на духове?

Какво казва Библията за ангел Гаврийл?

Имат ли ангелите свободна воля?

Има ли ангели сред нас?

Пеят ли ангелите?

Какво е освобождаващото служение и библейско ли е то?

Ангелите имат ли крила?

Как могат да бъдат преодолени демоничните крепости?

Съществува ли Сатана?

Бог ли е създал Сатана?

Защо Бог позволява на Сатана да ни атакува?

Луцифер Сатана ли е? Падението на Луцифер описва ли Сатана?

Кой е архангел Михаил?

Дали една трета от ангелите са паднали с Луцифер?

Има ли Сатана все още достъп до небето?

Сатана в ада ли е? Къде е Сатана?

Колко сила притежава Сатана?

Сатана ли беше змията в Битие глава 3?

Може ли Сатана да чете мислите ни или да разпознава мислите ни?

Кои са били духовете в затвора?

Сатана има ли силата да контролира времето?

Какви са различните видове ангели?

Кога Бог е създал ангелите?

Защо Сатана си мисли, че може да победи Бога?

Какво означава, че Сатана се маскира като ангел на светлината?Върнете се обратно на основната българска страница

Въпроси относно ангели и демони
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries