Въпроси относно ангели и демони


Какво казва Библията за ангелите?

Какво казва Библията за демоните?

Кой е Сатана?

Какво казва Библията за обладаване от демон / демонично обладаване?

Може ли християнина да бъде обладан от демони?

Кои бяха Божиите синове и човешките дъщери в Битие 6:1-4?

Какво са серафимите? Серафимите ангели ли са?

Бог допусна Сатана и демоните да съгрешат?

Кой е Господният ангел?

Ангелите мъжки пол ли са, или женски?

Какво представляват архангелите?

Ние ставаме ли ангели след като умрем?

Какво са херувимите? Херувимите ангели ли са?

Може ли християнинът да изгонва демони днес?

Демоните паднали ангели ли са?

Имаме ли ангели-пазители?

Кои / какво са били нефилимите?

Как, защо и кога Сатана пада от небесата?

Грешно ли е да имаме статуетки на ангели?

Има ли ангел, който отговаря за смъртта?

Какво е ангелология?

Явяват ли се днес ангели на хората?

Как изглеждат ангелите?

Защо Бог не дава възможност на падналите ангели да се покаят?

Какво представлява християнската демонология?

Имат ли християните властта да заповядват на ангелите?

Има ли дейност на демоничните духове в днешния свят?

Какво казва Библията за демоничното угнетяване?

Могат ли демони/зли духове да се прикрепват към неживи/неодушевени предмети?

Дали дяволът/Сатаната е личност или сила/персонификация на злото?

Обича ли Бог Сатана?

Какво представляват духовете-помощници?

Бог срещу Сатана – ако Бог е всемогъщ, защо Той не убие Сатана?

Отнася ли се до Сатана пророчеството за тирския цар в Езекил 28?

Защо Михаил и Сатана спорили за тялото на Мойсей (Юда9)?

Възможно ли е още ангели да могат да съгрешават?

Дали Библията насърчава или забранява молитвата към ангели?

По какъв начин Сатаната е богът на този свят (2 Коринтяни 4:4)?

Какво представлява сатанизмът?

Възможно ли е да продадеш душата си на дявола?

Какво представляват териториалните духове?

Какво казва Библията за пренасянето на духове?


Въпроси относно ангели и демони