settings icon
share icon
Въпрос

Бог допусна Сатана и демоните да съгрешат?

Отговор


Бог реши да предостави избор на ангелите и на човечеството. Макар Библията да не дава много подробности относно бунта на Сатана и падналите ангели, по всичко изглежда, че Сатана – вероятно най-великият от ангелите (Езекиил 28:12-18) – е решил от гордост да се разбунтува срещу Бог, в стремеж да стане свой собствен бог. Сатана (Луцифер) не е искал да се покланя или да се подчинява на Бога; той искал да бъде Бог (Исая 14:12-14). Откровение 12:4 се разбира като метафорично описание на една трета от ангелите, които избират да последват Сатана в неговия бунт, като стават паднали ангели – демони.

За разлика от човечеството, обаче, изборът на ангелите дали да последват Сатана или да останат верни на Бог бил вечен. Библията не предоставя възможност на падналите ангели да се покаят и да получат прошка, нито подсказва, че има възможност още ангели да съгрешават. Ангелите, които остават верни на Бог са описани като „избрани ангели” (1 Тимотей 5:21). Сатана и падналите ангели познаваха Бог в цялата Му слава. Техният бунт е зло в най-висша степен, защото е сторен въпреки всичко, което знаят за Бог. В резултат на това Бог не дава на Сатана и на останалите паднали ангели възможността да се покаят. Освен това Библията не ни дава причина да вярваме, че те ще се покаят, ако Бог им даде такъв шанс (1 Петрово 5:8). Бог предостави на Сатана и на ангелите същата възможност, каквато даде на Адам и Ева – да Му се покорят или не. Ангелите имаха свободна воля да изберат; Бог не принуди, нито насърчи някой от ангелите да съгреши. Сатана и падналите ангели съгрешиха по своята собствена воля и затова заслужават Божия вечен гняв в огненото езеро.

Защо Бог даде на ангелите тази възможност за избор, когато е знаел какви ще бъдат резултатите? Бог знаел, че една трета от ангелите ще се разбунтуват и ще бъдат осъдени на вечен огън заради това. Бог също знаел, че Сатана ще разшири своя бунт като изкуши и човечеството да извърши грях. Защо тогава Бог го допуска? Библията не дава изричен отговор на този въпрос. Същото може да се попита за почти всяко зло действие. Защо Бог го допуска? В края на краищата въпросът се свежда до Божия суверенитет над Неговото творение. Псалмистът ни казва: „Колкото до Бога, Неговият път е съвършен” (Псалм 18:30). Ако Божиите пътища са „съвършени”, тогава ние можем да вярваме, че всичко, което Той прави – и което Той допуска – също е съвършено. Така перфектният план на нашия съвършен Бог е бил да допусне греха. Нашите умове не мислят като Божия ум, нито нашите пътища са Негови пътища, както Той ни напомня в Исая 55:8-9.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог допусна Сатана и демоните да съгрешат?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries