settings icon
share icon
Въпрос

Има ли дейност на демоничните духове в днешния свят?

Отговор


Духове, витаене на духове, сеанси, карти таро, дъски уижа, кристални топки – какво общо имат помежду си? Те са очарователни за много хора, защото изглеждат, че предлагат проникновение в непознат свят, който лежи отвъд границите на нашето физическо съществуване. А за мнозина такива неща изглеждат невинни и безобидни.

Мнозина, които пристъпват към тези въпроси от небиблейска гледна точка, вярват, че духовете са душите на мъртъвци, които по някаква причина не са преминали на „следващо равнище“. Според тези, които вярват в духове, има три различни вида витаене на духове: (1) обитаване на сгради (наподобяващо видео плейбек без действително взаимодействие с никакви духове). (2) Витаене на човешки души, чиято природа е комбинация от добро и лошо (но не зли). Такива духове могат просто да желаят да получат човешко внимание; други могат да са пакостливи, но във всеки случай те не навреждат действително на хората. (3) Взаимодействие с нечовешки духове или демони. Тези същества могат да се прикриват като човешки души, но те са вредни и опасни.

Когато четете за духове и витаене на духове от небиблейски източници, помнете, че само защото авторът може да се позове на Библията или на библейски герой (като архангел Михаил), това не означава, че той подхожда към въпроса от библейска перспектива. Когато не е посочен авторитет за информацията на автора, читателят трябва да се запита „Откъде той знае, че това е така? Какъв е неговият авторитет?“ Например как авторът знае, че демоните се прикриват като човешки души? В края на краищата, тези, които разглеждат тези въпроси от небиблейски източници, трябва да основат своето разбиране на своите собствени мисли, мислите на другите и/или преживяванията на миналото. Обаче, основано на тяхното собствено приемане, че демоните са измамни и могат да имитират доброжелателни човешки души, преживяванията могат да бъдат измамни! Ако някой има правилното разбиране по въпроса, той трябва да пристъпи към източник, който е показал, че е точен през 100 процента от времето – Божието Слово, Библията. Нека погледнем какво казва Библията за тези неща.

1. Библията никога не говори за витаене на духове. Вместо това тя учи, че когато човек умре, душата на този човек отива на едно от две места. Ако човекът е вярващ в Исус Христос, неговата душа бива въведена в присъствието на Господа на небето (Филипяни 1:21-23; 2 Коринтяни 5:8). По-късно той ще бъде съединен отново с тялото си при възкресението (1 Солунци 4:13-18). Ако човекът не е вярващ в Христос, неговата душа бива поставена на място на изтезания, наречено пъкъл (Лука 16:23-24).

Независимо дали човек е вярващ или невярващ, няма връщане в нашия свят, за да се общува или взаимодейства с хора, дори заради целта да се предупреждават хора да избегнат идващото наказание (Лука 16:27-31). Има само две записани случки, при които мъртвец е взаимодействал с живите. Първата е когато израилтянския цар Саул се опитал да се свърже с починалия пророк Самуил чрез медиум. Бог позволил Самуил да бъде обезпокоен достатъчно дълго, за да произнесе присъда над Саул за неговото повтарящо се неподчинение (1 Царе 28:6-19). Вторият случай е, когато Мойсей и Илия взаимодействали с Исус, когато той се преобразил в Матей 17:1-8. Обаче, нямало нищо „призрачно“ при появата на Мойсей и Илия. 2. Писанието говори често за обикалящи невидими ангели (Даниил 10:1-21). Понякога тези ангели взаимодействали с живите хора. Зли духове или демони могат действително да обладават хора, като ги обитават и контролират (вижте Марк 5:1-20, напр.). Четирите евангелия и книга Деяния записват няколко примера на демонско обладаване и появата на добри ангели на помощ на вярващите. Ангелите, и добри, и лоши, могат да причинят случването на свръхестествени явления (Йов 1–2; Откровение 7:1; 8:5; 15:1;16).

3. Писанието показва, че демоните знаят непознати на хората неща (Деяния 16:16-18; Luke 4:41). Тъй като тези зли ангели са съществували дълго време, те естествено знаели неща, които онези, живеещи ограничен по дължина живот, не биха знаели. Тъй като Сатана понастоящем има достъп до Божието присъствие (Йов 1-2), на демоните също може да им е разрешено да знаят някои специфични неща за бъдещето, но това е предположение.

4. Писанието казва, че Сатана е баща на лъжите и е измамник (Йоан 8:44; 2 Солунци 2:9), и че той се маскира като „ангел на светлината“. Онези, които го следват, човеци или други същества, практикуват същата измама (2 Коринтяни 11:13-15).

5. Сатана и демоните имат голяма сила (в сравнение с хората). Дори архангел Михаил се доверява само на Божията сила, когато се бори със Сатаната (Юда 1:9). Но Сатанинската сила е нищо, сравнена с Божията (Деяния 19:11-12; Марк 5:1-20), и Бог може да използва Сатанинското зло намерение, за да допринесе за Неговите добри цели (1 Коринтяни 5:5; 2 Коринтяни12:7).

6. Бог ни заповядва да нямаме нищо общо с окултното, почитане на дявола или нечистия духовен свят. Това включва използването на медиуми, сеанси, дъски уижа, карти таро, свързването с духове, т.н. Бог счита тези практики за мерзост (Второзаконие 18:9-12; Исая 8:19-20; Галатяни 5:20; Откровение 21:8), а тези, които се включват в такива дейности, канят злото (Деяния 19:13-16).

7. Ефесянските вярващи представляват пример за занимаването с окултни неща (книги, музика, бижута, игри, т.н.). Те признали въвличането си в такъв грях и изгорили нещата публично (Деяния 19:17-19).

8. Освобождаването от Сатанинската сила се постига чрез Божието спасение. Спасението идва чрез вярването в благовестието за Исус Христос (Деяния 19:18; 26:16-18). Опитите да се откъснеш от мрежата на демоничното въвличане без спасение са напразни. Исус предупреждава за сърце лишено от присъствието на Светия Дух: такова сърце е просто празно жилище, готово за обитаване от дори по-лоши демони (Лука 11:24-26). Но когато човек дойде при Христос за прошка на греха, Светият Дух идва да пребива до деня на изкуплението (Ефесяни 4:30).

Известна паранормална дейност може да се припише на работата на шарлатаните. Ще бъде най-добре да разберем другите разкази за духове и витаене на духове като дело на демони. Понякога тези демони не се опитват да скрият своята природа, а в други случаи те могат да използват измама като се представят за човешки души. Такава измама може да доведе до повече лъжи и объркване.

Бог заявява, че е глупаво да се допитваме до мъртъвците от името на живите. Вместо това Той казва: „Нека прибегнат при закона и при свидетелството!“ (Исая 8:19-20). Божието Слово е нашият източник на мъдрост. Вярващите в Исус Христос не трябва да се въвличат в окултното. Духовният свят е реален, но християните не трябва да се страхуват от него (1 Йоаново 4:4).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли дейност на демоничните духове в днешния свят?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries