Ангелите мъжки пол ли са, или женски?


Въпрос: Ангелите мъжки пол ли са, или женски?

Отговор:
Библията не подкрепя изрично идеята, че ангелите са мъжки или женски пол. Винаги, когато Писанието „приписва” пол на ангел в Библията, той е мъжки (Битие 19:10-12; Откровение 7:2; 8:3; 10:7). Обаче това не означава задължително, че ангелите са мъжки пол. Матей 22:30 изглежда посочва, че ангелите са „безполови”, без пол: „Защото при възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето.” Ако ангелите не се размножават, няма нужда от пол, поне не в смисъла на различията между човешките полове.

По подобен начин Бог винаги говори за Себе си в мъжки пол, макар Бог да не е нито мъж, нито жена. Бог използва мъжки род винаги, когато говори за Себе си, понеже това описва по-адекватно кой е Той и какво прави, особено в патриархалните общества, в които Библията е била написана. Ако ангелите имат пол по някакъв начин, Писанието показва, че те са преобладаващо или универсално мъжки пол. По вероятно е да са безполови, както и Бог е такъв, и че мъжки род се използва, за да описва тях самите и тяхната роля в служба на Бога.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Ангелите мъжки пол ли са, или женски?