settings icon
share icon
Въпрос

Какво е освобождаващото служение и библейско ли е то?

Отговор


Общо съгласуваната дефиниция на „служение за освобождение“ обикновено ще се фокусира върху изгонването на демони или духове в опит да разреши проблеми, свързани със специфични демони. Например служителят на освобождението може да се опита да помогне на някого да преодолее гнева, като изгони дух на гняв. Служенията за освобождение също се фокусират върху събарянето на духовни крепости в живота на човека, намирането на вътрешно изцеление и претендирането за победата в Христос над всички врагове. Мнозина се позовават на душевни връзки, проклятия и „законни права“ на демоните. Библейски е известно, че демоните или злите духове са паднали ангели, които са се разбунтували на небето със Сатана (Откровение 12: 4, 9; Исая 14: 12–20; Йезекиил 28: 1–19).

Със сигурност има доста малко в Писанието за Сатана и неговата орда демони. За освобождението от тях малко се говори, а за освобождението като „служение“ нищо не се казва. Службите на църквата се намират в Ефесяни 4:11. Първи бяха апостолите и пророците, основата на църквата - като Исус беше главният крайъгълен камък (Ефесяни 2:20). След това са изброени евангелисти, след това пастори и учители. Способността да изгонваме демоните не е посочена като духовен дар или министерско задължение.

Евангелията и Деяния разказват, че Исус и учениците изгонват демони. Учебните части на Новия Завет засягат демонична дейност, но не обсъждат метода за тяхното изгонване, нито вярващите са призовани да го правят. Казано ни е да облечем цялото Божие оръжие, за да се противопоставим на духовното нечестие (Ефесяни 6: 10–18). Казано ни е да се противопоставяме на дявола (Яков 4: 7) и да не му даваме място в живота си (Ефесяни 4:27). Въпреки това не ни е казано как да изгоним него или демоните му от другите, нито че дори трябва да мислим да го правим.

Интересното е, че нямаме сведения за инструкции на Исус към Неговите ученици как да изгонват демони, с възможно изключение от Матей 12: 43–45, където е дадено малко прозрение. Когато учениците откриха, че демоните им се подчиняват в името и властта на Исус, те бяха радостни (Лука 10:17; вж. Деяния 5:16; 8: 7; 16:18; 19:12). Но Исус каза на учениците: „Обаче,недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а се радвайте, че имената ви са написани на небесата.“ (Лука 10:20).

Вместо да ни бъде дадено конкретно „освободително служение“, ние имаме власт в мощното име на Исус. Един ден Йоан каза на Исус: „Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му забранихме, защото не ни следваше. А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име да може скоро след това да Ме злослови. Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна. “(Марк 9: 38–40). Властта над демоните очевидно е силата на Божията работа, независимо дали екзорсистът има специално служение за освобождение.

Акцентът в духовната война е подчертан в стихове като 1 Йоан 4: 4, „Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. " Победата е наша заради Святия Дух, който обитава в нас. Вярващите могат да преодолеят борбата си с миналото, навиците и зависимостите, защото „Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и и тази победа, която е победила света, е нашата вяра. “ (1 Йоан 5: 4).

Нуждаем се от молитва, и благочестиви съвети и подкрепата на добра църква, но не непременно „служение на освобождението“.

Казано ни е: “Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви п целия свят. А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.” (1 Петър 5:8–10).

Ключът към победата в християнския живот е да се изпълнява (контролира и овластява) със Светия Дух за всеки един момент (Ефесяни 5:18). Бащата знае кои са Неговите: „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. “ (Римляни 8:14). Светият Дух няма да обитава никого, който не е роден отново (Йоан 3: 3–8; 2 Тимотей 2:19; Деяния 1: 8; 1 Коринтяни 3:16), така че първата стъпка в духовната победа е да положим вярата си в Исус Христос. Тогава се радвайте, че Исус е във вас и вие имате Неговата сила и Неговата победа.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е освобождаващото служение и библейско ли е то?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries