settings icon
share icon
Въпрос

Имаме ли ангели-пазители?

Отговор


Матей 18:10 казва: „Внимавайте да не презирате нито едно от тези, малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, Който е на небесата.” В контекста „тези малките” може да се отнася или за хората, които вярват в Него (ст. 6), или за малките деца (ст. 3-5). Това е ключовият пасаж относно ангелите-пазители. Няма съмнение, че добри ангели помагат, за да ни защитават (Даниил 6:20-23; 4 Царе 6:13-17), разкриват информация (Деяния 7:52-53; Лука 1:11-20), напътстват (Матей 1:20-21; Деяния 8:26), снабдяват (Битие 21:17-20; 3 Царе 19:5-7), и като цяло да служат на вярващите (Евреи 1:14).

Въпросът е дали всеки човек – или всеки вярващ – има ангел, който е определен за него. В Стария Завет народът Израел имаше архангел (Михаил), който бе определен за тях (Даниил 10:21; 12:1), но Писанието никъде не казва, че ангел се „назначава” на един човек (ангелите понякога се изпращат до отделни хора, но няма споменаване за постоянно назначение). По времето между Старозаветния и Новозаветния периоди юдеите напълно развиват вярването в ангели-пазители. Някои ранни църковни отци вярвали, че всеки човек имал не само ангел, който е назначен за него, но също и демон. Вярата в ангели-пазители се е срещала дълго време, но няма ясна библейска обосновка за нея.

Да се върнем на Матей 18:10: думата „техен” е колективно местоимение на гръцки и се отнася за факта, че вярващите като цяло са обслужвани от ангели. Тези ангели са изобразени като такива, които „винаги” гледат лицето на Бога, така че да чуят Неговата заповед да помогнат на вярващ, когато това е необходимо. Ангелите в този пасаж не изглеждат като пазители на един човек, колкото като слуги на Отец в небесата. Затова изглежда, че активното задължение за наглеждане идва повече от Бога, а не от ангелите, в което има съвършен смисъл, тъй като само Бог е всезнаещ. Той вижда всеки вярващ във всеки момент, и само Той знае кога някой от нас се нуждае от намесата на ангел. Понеже постоянно гледат лицето на Бога, ангелите са на Неговото разположение, за да помагат на някой от Неговите „малки”.

Не може да се отговори категорично чрез Писанието дали всеки вярващ има ангел-пазител, който да е назначен за него. Но, както казахме по-рано, Бог използва ангелите, за да ни служи. Библейски издържано е да кажем, че Той ги използва така, както използва нас; т.е., по никакъв начин Той не се нуждае от нас, нито от тях, за да постигне Своите цели, но все пак избира да използва нас и тях (Йов 4:18; 15:15). В края на краищата, независимо дали имаме или нямаме ангел-пазител, който да ни закриля, ние имаме още по-голяма увереност от Бога: ако сме Негови деца чрез вяра в Христос, Той ще направи всичко да съдейства за добро (Римляни 8:28-30), и Исус Христос никога няма да ни остави, нито забрави (Евреи 13:5-6). Ако имаме всезнаещ, всемогъщ, любящ Бог с нас, наистина ли е от значение дали имаме ограничен ангел-пазител, който да ни закриля?

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Имаме ли ангели-пазители?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries