Демоните паднали ангели ли са?Въпрос: Демоните паднали ангели ли са?

Отговор:
Въпросът кога точно Бог е създал ангелите е отворен за дебат, но това, което се знае със сигурност, е, че Бог е създал всичко добро, понеже в Своята святост Той не може да създаде нещо греховно. Така Сатана, който преди бил ангел Луцифер, като се разбунтувал срещу Бог и паднал от небесата (Исая 14; Езекиил 28), повлякъл със себе си и една трета от ангелското войнство, която се присъединила към неговия бунт (Откровение 12:3-4, 9). Няма съмнение, че тези паднали ангели са известни сега като демони.

Ние знаем, че адът е приготвен за дявола и неговите ангели, според Матей 25:41: „Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели.” Когато използва притежателното местоимение „неговите”, Исус ясно казва, че тези ангели принадлежат на Сатана. Откровение 12:7-9 описва ангелска битка от последните времена между Михаил и „неговите ангели” и дявола и „неговите ангели.” От тези и други подобни стихове е ясно, че демоните и падналите ангели са синоними.

Някои отхвърлят идеята, че демоните са паднали ангели заради факта, че Юда стих 6 обявява, че ангелите, които съгрешиха са вързани „във вечни окови.” Обаче е ясно, че не всички ангели, които са съгрешили, са вързани, тъй като Сатана все още е свободен (1 Петрово 5:8). Защо Бог ще затваря останалите паднали ангели, но ще допусне водача на бунта да остане на свобода? Изглежда Юда 6 стих говори за това, че Бог затваря падналите ангели, които са се разбунтували, по един допълнителен начин, при инцидента с „Божиите синове” в Битие 6 глава.

Най-често срещаното алтернативно обяснение за произхода на демоните е, че когато Потопът унищожава нефелимите от Битие 6 глава, техните души се превърнали в демони. Макар Библията да не казва конкретно какво се случва с душите на нефилимите, когато те бъдат убити, няма вероятност Бог да унищожи нефилимите с Потопа само за да позволи на техните души да причиняват още по-големи злини като демони. Обяснението за произхода на демоните, което е най-последователно на Библията, е, че те са падналите ангели, тези, които заедно със Сатана се разбунтували срещу Бога.


Върнете се обратно на основната българска страница

Демоните паднали ангели ли са?