settings icon
share icon
Въпрос

Защо Михаил и Сатана спорили за тялото на Мойсей (Юда9)?

Отговор


Юда стих 9 се отнася до събитие, което не се открива никъде другаде в Писанието. Михаил трябвало да се бори или да спори със Сатана за тялото на Мойсей, но до какво довело това не е описано. Друга ангелска битка е разказана от Даниил, който описва ангел, който е дошъл при него във видение. Този ангел на име Гавриил в Даниил 8:16 и 9:21 разказва на Даниил, че демон, наречен „княза на Персийското царство“ се „възпротивил“ на него докато архангел Михаил му дошъл на помощ (Даниил 10:13). Така научаваме от Даниил, че ангели и демони водят духовни битки за душите на хора и народи и че демоните се възпротивяват на ангелите и се опитват да им попречат да изпълняват Божиите заповеди. Юда ни разказва, че Михаил бил изпратен от Бог да се погрижи по някакъв начин за тялото на Мойсей, което Самият Бог бил погребал след смъртта на Мойсей (Второзаконие 34:5-6).

Различни теории са предлагани за това за какво била тази борба за тялото на Мойсей. Едната е, че Сатана, вечният обвинител на Божиите хора (Откровение 12:10), може да се е възпротивил на възкръсването на Мойсей за вечен живот въз основа на греха на Мойсей в Мерива (Второзаконие 32:51) и неговото убийство на египтянина (Изход 2:12).

Някои предполагат, че споменаването в Юда е същото като пасажа в Захария 3:1-2: „И Господ ми показа великия свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; и Сатана стоеше отдясно му за да му се възпротиви. И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано, да!“ Но възраженията, че това е същата случка, са очевидни: (1) единстваната прилика между двата пасажа е изразът: „Господ да те смъмри“. (2) Името „Михаил“ не се среща изобщо в пасажа на Захария. (3) Няма споменаване на „тялото на Мойсей“ в Захария и никакакво загатване за него.

Също се предполага, че Юда цитира апокрифна книга, която е съдържала тази история, и че Юда възнамерява да потвърди, че разказът е истински. Ориген (окоро 185–254 г.), ранен християнски учен и теолог, споменава книгата „Успение Мойсеево“ като съществувала по негово време, съдържаща тази същата история за съревнованието между Михаил и дявола за тялото на Мойсей. Тази книга, сега изгубена, била еврейска гръцка книга и Ориген предполага, че тя била източникът на разказа в Юда.

Единственият важен въпрос тогава е дали историята е „вярна“. Какъвто и да е източникът на разказа, Юда наистина изглежда споменава съревнованието между Михаил и дявола като вярно. Той говори за него по същия начин, по който би го направил, ако говореше за смъртта на Мойсей или за неговото удряне на канарата. А кой може да докаже, че това не е вярно? Какви доказателства има, че не е истина? Има много загатвания в Библията за ангели. Знаем, че архангел Михаил е истински; често се споменава дяволът; и има многобройни потвърждения, че и лошите, и добрите ангели са заети с важни дела на земята. Тъй като естеството на този конкретен спор за тялото на Мойсей е напълно неизвестно, догадките са безполезни. Наистина не знаем дали е имало спор за собствеността на тялото, погребението на тялото или нещо друго.

Тези две неща, които, обаче, знаем, са: първо, Писанието е непогрешимо. Непогрешимостта на Писанието е един от стълбовете на християнската вяра. Като християни нашата цел е да се отнасяме към Писанието почтително и набожно и когато открием нащо, което не разбираме, се молим по-усърдно, изучаваме повече и ако отговорът все още ни се изплъзва, смирено да признаем нашите собствени ограничения пред лицето на съвършеното Божие Слово.

Второ, Юда 9 е висшата илюстрация как християните трябва да се отнасят към Сатаната и демоните. Примерът на Михаил да откаже да произнесе проклятие над Сатана би трябвало да бъде урок за християните как да се отнасяме към демоничните сили. Вярващите не трябва се обръщат към тях, а вместо това трябва да търсят намесата на Господната сила срещу тях. Ако такова могъщо същество като Михаил е отстъпил пред Бог при справянето със Сатана, кои сме ние, за да укоряваме, отхвърляме или заповядваме на демони?
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Михаил и Сатана спорили за тялото на Мойсей (Юда9)?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries