settings icon
share icon
Въпрос

Имат ли ангелите свободна воля?

Отговор


Въпреки че Библията споменава за ангели над 250 пъти, препратките обикновено са съпътстващи към друга тема. Изучаването на това, което Библията казва за ангелите, със сигурност може да помогне за разбирането на Бог и Неговите пътища, но наученото за самите ангели обикновено трябва да се черпи от имплицитни, а не от явни описания.

Ангелите са духовни същества, които са личности, което включва емоции (Лука 2: 13–14), интелигентност (2 Коринтяни 11: 3, 14) и желания (2 Тимотей 2:26). Сатана е бил ангел, който бил изхвърлен от небето заедно с много други ангели, които решили да го последват и избрали да съгрешат (2 Петър 2: 4). По отношение на свободната воля Библията разкрива, че това е упражняване на способността им да избират (Юда 1: 6).

Някои учени вярват, че е имало един вид „изпитателен период“ за ангелите, подобно на времето, когато Адам и Ева са били в градината. Онези ангели, които не са избрали да съгрешат и да последват Сатана, са се превърнали в „избраните“ ангели (1 Тимотей 5:21), утвърдени в святост. Тези ангели се наричат още „святите ангели“ (Марк 8:38) и „светиие“ (Псалм 89: 5).

Дори избраните ангели да са утвърдени в своята святост, това не означава, че са загубили свободната си воля. Разбира се, всяко живо същество има избор, който трябва да направи във всеки един момент. Светите ангели може да имат способността да съгрешават, но това по никакъв начин не означава, че ще съгрешат.

За да разберем този въпрос, можем да разгледаме живота на Христос. Христос бил „във всичко изкушен” (Евреи 4:15), но въпреки това не съгрешил. Исус имал способността да избира каквото пожелае (Йоан 10: 17-18). Първият приоритет на Исус обаче винаги е бил да угоди на Неговия Баща и това винаги е избрал Той (Йоан 4:34). По подобен начин избраните ангели хвалят и служат на Бога, защото са избрали това; те се подчиняват на Бог, защото това е, което те най-много желаят да направят.

Хората имат свободна воля, но се борят с греха, защото човешката природа е покварена от греха. Ето защо всички хора грешат (Римляни 5:12) и им е много по-трудно да бъдат „добри“, отколкото „да бъдат лоши“. Светите ангели са без грешна природа. Те не са склонни към грях, а по-скоро към правда, правейки всичко, което е угодно на Бог.

В заключение светите ангели имат свободна воля, но Библията ясно посочва, че няма да съгрешат. Апостол Йоан, описвайки небето, пише, че там няма да има траур, плач или болка (Откровение 21: 4) и на всеки, който върши зло, никога няма да бъде позволено да влезе (Откровение 21:27). Ангелите, които са част от небето, са безгрешни.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Имат ли ангелите свободна воля?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries