settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за ангел Гаврийл?

Отговор


Ангел Гавриил е пратеник, на когото е поверено да предаде няколко важни послания от името на Бог. Габриил се явява на поне трима души в Библията: първо на пророк Данийл (Данийл 8:16); до свещеник Захария, за да предскаже и оповести чудотворното раждане на Йоан Кръстител (Лука 1:19); и накрая на дева Мария, за да й каже, че ще зачене и ще роди син (Лука 1: 26–38). Името на Гаврийл означава „Бог е велик“ и като ангел на Благовещението той разкрива, че Спасителят трябва да бъде наречен „Исус“ (Лука 1:31).

Първият път, когато виждаме Гаврийл, той се явява на Даниил, след като пророкът има видение. Ролята на Гавриил е да обясни видението на Даниил (Даниил 8:16). Външният вид на Гаврийл бил на мъж (Даниил 8:15; 9:21). Когато Гавриил посетил Даниил за втори път, той дошъл при него „като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва. “ (Даниил 9:21). „Полетът“ на Гавриил може да предполага наличие на крила, но те не се споменават. Ясно е също, че външният вид на Гавриил е бил доста ужасяващ, тъй като Даниил е паднал по лице при вида му (Даниил 8:17) и е бил болен дни след преживяването си с ангела и (Даниил 8:27).

В Даниил 10 виждаме друго взаимодействие между пророка и „В този момент един, подобен на човешки син, се допря до устните ми. “ (стих 16); на този пратеник обаче не е дадено име. Ангелът казва, че е дошъл, за да помогне на Даниил да разбере визията му, така че е много възможно този пасаж да се отнася и за ангела Гавриил. От езика в пасажа е възможно също така да има двама ангели с Даниил - единият да му говори, а другият да го укрепва, за да може да отговори (Даниил 10:16, 18). Ангелът също така се позовава на битка, която се случва в духовните сфери. Този ангел, за когото можем да предположим, че е Гавриил, и ангелът Михаил очевидно са участвали в битка с поредица от демонични царе и принцове, включително тези, наречени принц или царе на Персия (стих 13) и принц на Гърция (стих 20 ).

Гавриил казва, че е изпратен от небето в конкретен отговор на молитвата на Даниил. Гавриил бил тръгнал веднага щом Даниел започнал да се моли (Данаил 10:12). Но Гавриил се натъкнал на неприятности по пътя: „Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; “ (Даниил 10:13) и всъщност му попречил да дойде при Даниил толкова бързо, колкото би могъл иначе. Тук имаме поглед към духовния свят и битките, които се водят зад кулисите. Светите ангели като Гавриил изпълняват Божията воля, но им се противопоставят други духовни същества, които искат нечестие в света.

Посланието на Гавриил до свещеника Захария, бащата на Йоан Кръстител, било предадено в храма, докато Захария служил пред Господа. Гавриил се появил вдясно от тамянния олтар (Лука 1:11), символ на молитвата, и казал на Захария, че молитвите му са чути (стих 13). Безплодната съпруга на Захария, Елисавета, щяла да зачене и да роди син; това чудно дете трябвало да бъде наречено Йоан и то щяло да изпълни пророчеството за идването на Илия (стих 17; срв. Малахия 4: 5). Посланието на Гавриил било посрещнато с недоверие, затова Гавриил направил ням съмняващия се свещеник до деня на обрязването на детето (Лука 1:20, 59–64).

Появата на Гавриил на Мария трябвало да съобщи за девственото раждане на Господ Исус Христос. Майката на Месията била уверена в благоволението си към Бога (Лука 1:30) и казва, че нейният Син ще изпълни Давидовия завет: „Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му няма да има край.”(стихове 32–33). В отговор на въпроса на Мария за това как трябваше да се случи, тъй като тя била девица, ангелът Гавриил казал, че зачеването ще бъде резултат от делото на Светия Дух в нея и затова „Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святият, Който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.”(стих 35).

И в трите си изяви, Габриел бил посрещнат със страх и той трябвало да започва разговорите си с думи на утеха и да се радва за Даниил, Захария и Мария. Възможно е Гавриил да е бил и ангелът, който се е появил на Йосиф в Матей 1:20, но това не е сигурно, тъй като този ангел е неназован в Писанието. Това, което знаем, е, че Гавраил е един от добрите и свети ангели на Бог. Той има предпочитана позиция като ангел, който „стои пред Бога“ (Лука 1:19) и е избран да предава важни послания на Божията особена любов и благосклонност към хората, избрани да бъдат част от Божия план.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за ангел Гаврийл?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries