settings icon
share icon
Въпрос

Какви са различните видове ангели?

Отговор


Ангелите попадат в две категории: „непадналите“ ангели и падналите ангели. Непадналите ангели са тези, които са останали святи през цялото си съществуване и съответно се наричат „святи ангели“. В Писанието обикновено, когато се споменават ангели, това е класът на святите ангели. За разлика от тях, падналите ангели са тези, които не са запазили своята святост.

Святите ангели попадат в специални класове и някои са посочени и споменати. Архангел Михаил вероятно е глава на всички святи ангели и името му означава „кой е като Бог?“ (Даниил 10:21; 12: 1; 1 Солунци 4:16; Юда 1: 9; Откровение 12: 7-10). Гавриил е един от основните пратеници на Бог, чието име означава „Божи герой“ и му били поверени важни послания като тези, предадени на Даниил (Данаил 8:16; 9:21), на Захария (Лука 1: 18- 19) и на Мария (Лука 1: 26-38).

Повечето святи ангели не са посочени в Библията, но са описани само като „избрани ангели“ (1 Тимотей 5:21). Изразът "началства" и "сили" изглежда се използва за всички ангели, независимо дали са паднали или святи (Лука 21:26; Римляни 8:38; Ефесяни 1:21; 3:10; Колосяни 1:16; 2:10, 15 ; 1 Петър 3:22). Някои ангели са определени като „херувими“, които са живи същества, които защитават Божията святост от всякакво оскверняване на греха (Битие 3:24; Изход 25:18, 20). „Серафими“ са друг клас ангели, споменати само веднъж в Писанието в Исая 6: 2-7 и са описани като с три чифта крила. Те очевидно имат функцията да хвалят Бога, да бъдат пратеници на Бог на земята и са особено загрижени за святостта на Бог. Повечето препратки към святите ангели в Писанието се отнасят до техните служения, които са обширни. Святите ангели присъстват при сътворението, даването на Закона, раждането на Христос, Неговото възкресение и Възнесение. Те ще присъстват при грабването на Църквата и второто пришествие на Христос.

За разлика от святите ангели, падналите ангели също са безброй, макар и значително по-малко от святите ангели, и са описани като паднали от първото си жилище. Водени от Сатана, който първоначално бил свят ангел, падналите ангели се отклонили, въстанали срещу Бог и станали грешни по своята същност и работа. Падналите ангели са разделени в два класа: тези, които са свободни и тези, които са затворени. От падналите ангели само Сатана се споменава в Библията. Когато Сатана паднал (Йоан 8:44; Лука 10:18), той привлякъл една трета от ангелите. От тях някои са оковани във вериги в очакване на съд (1 Коринтяни 6: 3; 2 Петър 2: 4; Юда 1: 6), а останалите са свободни и това са демоните, или дяволите, които се споменават в целия Нов Завет (Марк 5: 9, 15; Лука 8:30; 1 Тимотей 4: 1). Те са служители на Сатана във всички негови начинания и споделят неговата гибел (Матей 25:41; Откровение 20:10).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са различните видове ангели?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries