settings icon
share icon
Въпрос

Дали една трета от ангелите са паднали с Луцифер?

Отговор


Макар да няма стих, който да казва „една трета от ангелите паднаха от небето“, някои стихове, когато се съберат, ни водят до това заключение. Някъде след създаването им и най-сигурно след шестия ден, когато всичко беше обявено за „много добро“ (Битие 1:31), Сатана се разбунтувал и бил изхвърлен от небето. „Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората!

Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? ” (Исая 14:12). Исус каза: „А Той им каза: Видях Сатана да пада от небето като светкавица. “ (Лука 10:18), а в книгата Откровение Сатана се вижда като „След като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която бе даден ключът от бездънната пропаст. “ (Откровение 9: 1) .

Казва ни се също, че една трета от „безбройни множества ангели, “ (Евреи 12:22) избра да се разбунтува с него. Йоан видя това велико чудо на небето, “ И друго знамение се яви на небето и, ето, голям огненочервен змей, който имаше седем глави и десет рога и на главите му седем корони. А опашката му, като завлече една трета част от небесните звезди, ги хвърли на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде детето ѝ, щом роди.

И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с желязна тояга; и нейното дете беше грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. Тогава жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.

И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.” (Откровение 12: 3–9).

Тъй като Сатана се споменава като звезда, която е паднала или е била хвърлена на земята, а в Откровение 12: 4 се казва, че една трета от звездите са били изхвърлени заедно с него, тогава заключението е, че звездите в Откровение 12 се отнасят до паднали ангели, буквално една трета от небесното войнство. Ако това число всъщност е точно, каква увереност и надежда е това! Две трети от ангелите са все още на страната на Бог, а за последователите на Христос, те са на наша страна.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Дали една трета от ангелите са паднали с Луцифер?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries