Как могат да бъдат преодолени демоничните крепости?


Въпрос: Как могат да бъдат преодолени демоничните крепости?

Отговор:
Преди демоничните крепости да могат да бъдат преодолени, трябва да разберем какво точно представляват те. Думата крепост се появява само веднъж в Новия завет (2 Коринтяни 10: 4), а гръцката дума, преведена „крепост“ означава „укрепление като замък“. В този пасаж апостол Павел инструктира църквата в Коринт за това как да се бори и „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. “ (2 Коринтяни 10: 5). Те правят това не като използват оръжията на света, а чрез „божествена сила“. Високомерните аргументи и мнения са резултат от гордост и зли и суетни въображения, самите крепости, в които живеят демоните. Това е същността на демоничната война - силата на Бог да преодолее крепостите на демоните.

В Ефесяни 6: 10–18 Павел описва ресурсите, които Бог предоставя на своите последователи - Божиите доспехи. Тук ни е казано как в смирение и зависимост трябва да се възползваме от божиите ресурси. Обърнете внимание, че трябва да бъдем силни „в Господа“ и „в силата на Неговата мощ“. Ние не превземаме демонични крепости със собствени сили. Ние се предпазваме с първите пет части защитна броня и притежаваме единственото нападателно оръжие - мечът на Духа, който е Божието Слово. Ние правим всичко това „ като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии “(стих 18). В стихове 12 и 13 от Ефесяни 6 Павел пише: „ Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите“

Един навик, който всеки вярващ трябва да развие, е да се съсредоточи върху Ефесяни 6: 10–18 и да се „облича“ духовно всеки ден. Ще изминем дълъг път за постигане на победа над дявола и неговите схеми. Тук Павел заявява, че докато ходим в плът (живеем и дишаме в това човешко тяло), ние не воюваме според плътта (не можем да водим духовни битки с плътски оръжия). Вместо това, докато се фокусираме върху ресурсите и оръжията с духовна сила, можем да видим как Бог ни дава победа. Никоя демонична крепост не може да устои на молещи се християни, облечени в оръжията на Бога, борещи се с помощта на Божието Слово и упълномощени от Неговия Дух.


English
Върнете се обратно на основната българска страница

Как могат да бъдат преодолени демоничните крепости?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога