settings icon
share icon
Въпрос

Възможно ли е още ангели да могат да съгрешават?

Отговор


1 Тимотей 5:21 ни казва: „Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.“ Няма значение какво виждане ще заемеш по отношение на избора, Библията е ясна, че Бог някяк си е бил въвлечен при избора кой ще бъде спасен – или в този случай кои от ангелите няма да съгрешат.

Божиите сувуренни избори се наблюдават из цялата Библия: Той избрал Авраам да бъде баща на много народи (Битие 17:4-5); Той избрал Израил да бъде Неговият народ (Битие 17:7); Той избрал Мария да бъде майка на Исус (Лука 1:35-37); Той избрал дванадесетте апостоли да живеят с Господ Исус три години и да се учат от Него (Марк 3:13-19); и Той избрал Павел да занесе благовестието на много народи, както лично, така и чрез своите писания (Деяния 9:1-19). По същия начин Той е избрал хора „от всяко племе, език, народ и нация“ (Откровение 5:9) да повярват в Христос. Тези, които Той е избрал, ще дойдат при Него и Той никога няма да ги отхвърли.

Изглежда, че Бог е направил избор също и по отношение на ангелите. Божиите свети ангели са „избрани“, което означава, че Бог ги е избрал. Вероятно Бог е дал на всички ангели еднократен избор да Му се подчинят или да не го направят. Във всеки случай, онези, които са съгрешили и са последвали Луцифер, са изгубени и осъдени. Тези, които избрали да останат верни на Бог, са сигурни в това решение. Библията не ни дава причина да вярваме, че е възможно още ангели да съгрешат, нещо повече, че нито ни дава причина да вярваме, че избраните ще отпаднат и ще бъдат загубени завинаги.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Възможно ли е още ангели да могат да съгрешават?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries