settings icon
share icon
Въпрос

Колко сила притежава Сатана?

Отговор


Сатана бил ангел, създаден от Бог, който се обръща срещу Божията власт (Исая 14:13) и става глава на царството на злите духове, наречени демони, неговите „ангели“ (Матей 25:41). Неговата сила както в небесното царство, така и на земята е голяма и не бива да се подценява. Въпреки това, докато Сатана и неговите сили са страховити врагове, Исус Христос смазва силата на Сатана, изпълнявайки пророчеството от Битие 3:15. Кръстът на Христос спечели победата (Йоан 12:31). „защото князът на този свят е осъден “ (Йоан 16:11) и един ден Исус ще унищожи силата на Сатана напълно и ще изчисти творението (2 Петър 3:10).

Силата на Сатана в небесното царство / духовния свят:

Силата на Сатана има репутация в духовната сфера (Юда 1: 9), където той има ограничен достъп до присъствието на Бог (Йов 1: 6). Книгата на Йов дава представа за връзката между Бог и Сатана. В Йов 1: 6-12 Сатана застава пред Бог и съобщава, че той е „ходил насам-натам” по земята (ст. 7). Бог пита Сатана дали е взел предвид благочестивия Йов и Сатана веднага обвинява Йов в неискреност - той обича Бог само заради благословиите, които Бог дава. „Но сега простри ръка и се допри до всичко, което има, и той ще Те похули в лицето. “ (ст. 11). Бог дава разрешение на Сатана да засегне притежанията и семейството на Йов, но не и неговата личност, след което Сатана си отива. В Йов 2 Сатана отново идва в присъствието на Бог и този път му е позволено да повлияе на личното здраве на Йов. (Останалата част от книгата е от гледна точка на Йов, като дава пример за това как да се справим със страданието.)

Това е важен пасаж, защото показва мястото на Сатана в духовното царство. Той е в състояние да обвини Божиите хора в Неговото присъствие и Юда 1: 9 показва, че дори архангел Михаил се нуждае от Господната помощ, за да го преодолее. Обаче Сатана очевидно е въздържан да възпроизведе пълната си ярост; той все пак е сътворено същество от Бог и силата му е ограничена.

Силата на Сатана на земята:

Йов 1 също така разкрива, че Сатана действително прокарва злото и причинява пряка вреда на земята. Най-известното и важно от действията му на земята се случва в райската градина. Битие 3 разказва за изкушението на Сатана върху Ева, „защото тя беше майка на всички живи. “ (ст. 20), и последвалия й първи грях. Именно този акт и този на съпруга на Ева Адам донесоха греха в света и това е причината цялото човечество да бъде изкупено от греха, за да бъде с Бог.

Един ден Исус срещнал жена, която била „която имаше дух, който беше причинявал немощ за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. “ (Лука 13:11). Исус приписва недъга на Сатана, който я е държал „вързана“ (стих 16). Силата на Сатана беше истинска, но тя беше лесно преодоляна от нашия Господ: „И положи ръце на нея; и начаса тя се изправи и славеше Бога. “ (ст. 13). Чудото на Исус беше явна демонстрация на Неговата власт над Сатана.

От подстрекаването му към зло на земята, Сатана е посочен като „княз“, „бог“ или „владетел“ на този свят (Йоан 14:30; вж. Йоан 12:31; 16:11; 2 Коринтяни 4: 3-4; Ефесяни 2: 2; Колосяни 1:13). Той е враг на Бога и истината (Матей 13: 24-30; 2 Солунци 2: 9-12) и прави всичко, което може, за да изкуши отделни хора (Битие 3; Лука 22:31; 1 Тимотей 3: 7) и по-големи групи хора (1 Солунци 3: 5; Откровение 2:10). Той „заблуждава целия свят“ (Откровение 12: 9). Сатана постига това по различни начини, включително призовавайки към гордост човека (1 Тимотей 3: 6; 1 Коринтяни 4: 6), намесвайки се в предаването на истината (Матей 13: 18-22, 38-39) и поставяйки фалшиво вярващи вътре църквата (1 Тимотей 4: 1-2; 2 Тимотей 3: 1-9; Откровение 2: 9; 3: 9). В Йоан 8:44 Исус казва, че Сатана е „лъжец и баща на лъжата “.

Бог все още дава на Сатана някаква власт в този свят, което означава, че неговата сила все още не е напълно съкрушена - освен в една област: неговата сила над смъртта. Евреи 2: 14-15 казва, че Исус е дошъл като човек, за да умре, за да „унищожи онзи, който притежава силата на смъртта - тоест дявола“, сила, която Сатана е държал „от край време“ (Йоан 8:44 ). Спасението, което Исус осигурява, ни освобождава от удушаването на Сатана. Смъртта е загубила жилото си (1 Коринтяни 15:55).

Силата на Сатана - заключение:

Библията казва, че „Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия. “ (1 Йоан 5:19) и ние трябва да „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. ”(1 Петър 5: 8). И все пак християните имат голяма надежда, тъй като Исус Христос (Йоан 16:33) и нашата вяра в Него (1 Йоан 5: 4) са победили злото на Сатана. „Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. “ (1 Йоан 4: 4).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Колко сила притежава Сатана?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries