settings icon
share icon
Въпрос

Какво представляват териториалните духове?

Отговор


„Териториални духове“ е термин, който някои християни използват да определят демоничното заемане на определено географско местоположение. По ирония, това също е термин, използван от езичниците, за описване на духовното присъствие, което те вярват, че се намира на определено географско място.

Християнската представа за териториалните духове идва от пасажи като Даниил 10; Йоан 12:31; Йоан 14:30; Йоан 16:11; Марк 5:10 и Ефесяни 6:12. Всички тези пасажи загатват, че падналите ангели са получили някаква отговорност над определена област. Така те изглежда са териториални. Обаче, трябва да помним, че това учение се подразбира; Библията никъде не очертава явно йерархия на демоничната власт в света. Това, за което Библията е ясна, е, че демоните работят в света, и че вярващите в голяма степен са включени в битката срещу тях.

В Даниил 10, например, един ангел се борил с демоничен противник през цялото време докато Даниил се молил и постил. Едва в края на духовно посветеното време на Даниил ангелът окончателно се отделил от демона и дошъл при Даниил. Ефесяни 6 призовава християните да устояват на нашите духовни противници и да остават будни и готови за битка. Няма съмнение, че нашата борба на земята се отразява огледално по някакъв начин и в духовното царство.

Проблемът, присъщ на термина „териториални духове“, е, че някои християни вярват, че е техен дълг да въвлекат териториалните демони в духовната война. Това, обаче, не може да бъде оправдано от Писанието. Няма дори единствен пример в Библията, където някой активно да е търсил демон, за да го включи. Обладани от демони хора били срещани и някои били довеждани при Исус за изцеление, но учениците не търсели демони, за да ги изгонват от хората. Никой в Библията никога не се е молил „демонските князе“ на някой град да бъдат „вързани“, за да не вършат своята воля срещу жителите на града.

Териториалните духове, въпреки че не са изрично библейска идея, могат също така да съществуват, както се вижда от предходните пасажи. Въпреки това не е наистина важно дали един дух е „териториален“ или не. Важното е нашият отговор. Вярващият в Христос няма библейска подкрепа да се въвлича във водена от молитва духовна борба срещу демоните. Вместо това, вярващият трябва да знае, че има духовна битка и да я вземе на сериозно (1 Петрово 5:8). Нашият живот трябва да бъде фокусиран върху молитвата и израстването във вярата. Ако срещнем демон, определено имаме дадената от Христос власт да се справим с него, но не трябва да ги търсим, било те териториални или други.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представляват териториалните духове?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries