settings icon
share icon
Въпрос

Явяват ли се днес ангели на хората?

Отговор


В Библията ангелите се явяват на хората по непредвидими и различни начини. От повърхностно прочитане на Писанието човек може да остане с впечатлението, че ангелското явяване било нещо обичайно, но това не било така. Днес има засилен интерес към ангелите и има много съобщения за явяване на ангели. Ангелите са част от почти всяка религия и обикновено изглежда имат същата роля на пратеници. За да определим дали ангелите се явяват днес, трябва първо да получим библейско виждане за тяхната древна поява.

Първото явяване на ангели в Библията е в Битие 3:24, когато Адам и Ева били изгонени от Едемската градина. Бог поставил херувим да брани входа с пламтящ меч. Следващата ангелска поява е в Битие 16:7, след около 1 900 години. Агар, египетската слугиня, която родила Измаил на Авраам, получила заповед от ангел да се върне и да се подчини на своята господарка Сара. Авраам бил посетен от Бог и двама ангели в Битие 18:2, когато Бог му съобщил за предстоящото разрушаване на Содом и Гомор. Същите два ангела посетили Лот и му заповядали да побегне от града със семейството си преди да бъде разрушен (Битие 19:1-11). Ангелите в този случай също показали свръхестествена сила като ослепили покварените мъже, които застрашавали Лот.

Когато Яков видял множество ангели (Битие 32:1), той веднага ги разпознал като Божията армия. В Числа 22:22 ангелът се възпротивил срещу непокорния пророк Валаам, но Валаам не видял отначало ангела, въпреки че магарето го видяло. Мария била посетена от ангел, който й казал, че ще бъде майката на Месията, а Йосиф бил предупреден от ангел да отведе Мария и Исус в Епипет, за да ги предпази от Иродовия едикт (Матей 2:13). Когато се явяват ангели, тези, които ги виждат, често са обхванати от страх (Съдии 6:22; 1 Летописи 21:30; Матей 28:5). Ангелите предават послания от Бог и изпълняват Неговите заповеди понякога чрез свръхестествени средства. Във всеки случай ангелите насочват хората към Бог и отдават слава на Него. Святите ангели отказват да бъдат почитани (Откровение 22:8-9).

Според съвременните съобщения ангелските посещения идват в различни форми. В някои случаи непознат предотвратява сериозно нараняване или смърт и после мистериозно изчезва. В други случаи крилато или облечено в бяло същество е видяно за момент и после е изчезнало. Човекът, който вижда ангела, често остава с чувството за мир и увереност в Божието присъствие. Този тип посещение изглежда съответства на библейския модел, както се вижда в Деяния 27:23.

Понякога днес се съобщава за друг тип посещение – видът на „ангелския хор“. В Лука 2:13 овчарите били посетени от небесен хор докато слушали за рождението на Исус. Някои хора съобщават за подобни преживявания на места за поклонение. Това преживяване не пасва на модела толкова добре, тъй като типично не служи за никакава друга цел освен да даде чувство на духовно щастие. Ангелският хор в Еванелието на Лука е поднасял много специална новина.

Трети вид посещение включва само физическо чувство. Старите хора често съобщават за чувство сякаш ръце или криле ги обгръщат по време на изпитване на силна самота. Бог е сигурно Богът на цялата утеха и Писанието говори за Бог, който ни покрива със Своите крила (Псалом 91:4). Такива съобщения могат да бъдат примери за такова покриване.

Бог е все още активен в света както винаги е бил и Неговите ангели със сигурност още работят. Точно както ангелите са пазели Божиите хора в миналото, можем да бъдем сигурни, че те ни пазят днес. Евреи 13:2 казва: „Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.“ Като се подчиняваме на Божиите заповеди е твъде възможно да срещнем Неговите ангели, затова Божиите хора ще бъдат насърчени да продължат в Неговото служение (4 Царе 6:16-17).

Трябва също да зачитаме предупрежденията на Писанието относно ангелските същества: има паднали ангели, които работят за Сатаната, който ще направи всичко, за да ни отклони и разруши. Галатяни 1:8 ни предупреждава да се пазим от всяко „ново“ благовестие, дори ако е съобщено от ангел. Колосяни 2:18 предупреждава против боготворенето на ангели. Всеки път в Библията, когато хора са се покланяли пред ангели, тези същества твърдо са отказвали да бъдат боготворени. Всеки ангел, който приема боготворене, или който не отдава слава на Господ Исус, е измамник. 2 Коринтяни 11:14-15 заявява, че Сатаната и неговите ангели се прикриват като ангели на светлината, за да измамят и отклонят всеки, който би ги послушал.

Ние сме насърчени от знанието, че Божиите ангели работят. При специални обстоятелства можем дори да имаме някое от тези редки лични посещения. По-голямо от това знание, обаче, е знанието, че Самият Исус е казал: „Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века“ (Матей 28:20). Исус, който е направил ангелите и приема тяхното поклонение, ни е обещал Своето присъствие в нашите изпитания.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Явяват ли се днес ангели на хората?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries