settings icon
share icon
Въпрос

Дали дяволът/Сатаната е личност или сила/персонификация на злото?

Отговор


Въпреки че той е убеждавал много хора, че не съществува, Сатаната съвсем определено е реално, личностно същество, източникът на цялото неверие и всеки вид морално и духовно зло в света. Той е наричан с много имена в Библията, включително Сатана (означаващо „противник“ — Йов 1:6; Римляни 16:20), дяволът (т.е. „измамник“ — Матей 4:1; 1 Петрово 5:8), Луцифер (Исая 14:12), змията (2 Коринтяни 11:3; Откровение12:9) и много други.

Съществуването на Сатана като личностно същество се доказва от факта, че Господ Исус Христос го разпознава като такова. Исус се обръща към него често по име (напр. Лука 10:18; Матей 4:10) и го нарича „князът на света“ (Йоан 12:31;14:30; 16:11).

Апостол Павел нарекъл Сатаната „богът на този свят“ (2 Коринтяни 4:4) и „князът на въздушната власт“ (Ефесяни 2:2). Апостол Йоан казал: „Целият свят лежи в лукавия“ (1 Йоаново 5:19) и че Сатаната „мами целия свят“ (Откровение 12:9). Тези определения едва ли могат да бъдат описания на безличностна сила или просто персонификация на злото.

Писанията учат, че преди да бъдат сътворени човекът и света, Бог създал „десетки хиляди ангели“ (Евреи 12:22), небесно войнство от духовни същества с голяма сила и интелигентност. Най-висшите от тези същества са херувимите, които прислужват при самия трон на Бог, а „помазаният херувим“ първоначално бил самият Сатана (Езекил 28:14). Той бил „пълен с мъдрост и съвършен по красота.“

Обаче, Бог не създал Сатана като зло същество. Ангелите също като човека били създадени като свободни души, не като немислещи машини. Те били напълно способни да отхвърлят Божията воля и да се разбунтуват срещу Неговия авторитет, ако изберат.

Основният грях и при човека, и при ангелите е двойният грях на неверието и гордостта. Сатаната казал в сърцето си: „Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди….Ще бъда подобен на Всевишния“ (Исая 14:13,14). Отново тези описания трудно биха могли да бъдат действията или подбудите на неличностна сила.

Исус също ни е разказал за някои от характеристиките на Сатана. Христос казал, че той е човекоубиец и не стои в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. (Йоан 8:44).

Съществено е християните да признават реалността на Сатаната и да разбират, че той обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне (1 Петрово 5:8). Невъзможно е сами да победим греха и изкушението от дявола, но Писанието ни казва как да бъдем силни. Необходимо е да си сложим пълното Божие въоръжение и да устоим на изкушението (Ефесяни 6:13).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Дали дяволът/Сатаната е личност или сила/персонификация на злото?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries