settings icon
share icon
Въпрос

Как, защо и кога Сатана пада от небесата?

Отговор


Падането на Сатана от небесата е символично описано в Исая 14:12-14 и Езекиил 28:12-18. Макар тези два пасажа да говорят конкретно за царете на Вавилон и на Тир, те имат отношение към духовната власт, която стои зад тези царе, а именно – Сатана. Тези пасажи описват защо е паднал Сатана, но не казват конкретно кога е станало падението. Ние знаем следното: ангелите са били сътворени преди земята (Йов 38:4-7). Сатана е паднал преди да изкуши Адам и Ева в градината (Битие 3:1-14). Затова падението на Сатана трябва да е станало някъде след времето, когато са сътворени ангелите и преди изкушаването на Адам и Ева в Едемската градина. Писанието не казва изрично дали падението на Сатана е станало за няколко минути, часове или дни преди да изкуши Адам и Ева в градината.

Книгата на Йов ни казва, че поне за известно време Сатана все още е имал достъп до небесата и до престола на Бога. „А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея” (Йов 1:6-7). Очевидно по това време той все още се е движел свободно между небето и земята, говорел е директно на Бог и е отговарял за своите занимания. Не е известно към кой момент Бог преустановява този достъп.

Защо Сатана е паднал от небесата? Заради гордост. Той пожелал да бъде Бог, а не служител на Бог. Забележете множеството твърдения „Аз ще…” в Исая 14:12-15. Езекиил 28:12-15 описва Сатана като извънредно красив ангел. Той е бил може би най-висшият от всички ангели, най-красивото от всички Божии творения, но не бил доволен от това положение. Вместо това искал да бъде Бог, да „изрита Бог от Неговия престол” и да превземе властта над вселената. Сатана искал да бъде Бог, и е много интересно, че точно с това той изкушава Адам и Ева в Едемската градина (Битие 3:1-5). Как е паднал от небесата? В действителност падане не е точно описание. Много по-точно е да кажем, е че Бог е изхвърлил Сатана от небесата (Исая 14:15; Езекиил 28:16-17). Сатана не е паднал от небето, а е бил изгонен от там.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как, защо и кога Сатана пада от небесата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries