settings icon
share icon
Въпрос

Кой е архангел Михаил?

Отговор


Архангел Михаил е описан в Библията, в книгите на Даниил, Юда и Откровение, като ангел войн, който участва в духовна битка. Думата архангел означава „ангел от най-висок ранг“. Повечето ангели в Библията са изобразени като пратеници, но Михаил е описан и в трите книги като сражаващ се, борещ се или изправен срещу зли духове и началства (Данийл 10:13; 21; Юда 1: 9; Откровение 12: 7). Нямаме пълна картина на нито един ангел, само двама са посочени в Библията (Гаврийл е другият). Писанието ни дава само намеци за техните движения по време на човешките събития, но е безопасно да се каже, че архангел Михаил е могъщо същество.

Въпреки голямата си сила, Михаилл все още е напълно подчинен на Господ. Неговата зависимост от Господната сила се вижда в Юда 1: 9. Праведните ангели имат ранг, подчинени са на властта и поради тази причина те се използват като картина на подчинението на съпругата към съпруга си (1 Коринтяни 11:10). Като се вземе предвид силата на архангел Михаил, неговото подчинение на Бога е още по-красиво. Ако подчинението на ангелите е аргумент за подчинението на жената, можем да видим, че подчинението никога не е предназначено да отнеме силата, целта или ценността на жената.

На пророк Даниил се казва, че архангел Михаил е „великият княз, който се застъпва за твоя народ“ (Данийл 12: 1). Хората на Данйил са евреите и фактът, че Михаил се „зстъпва“, предполага, че Бог е поставил различни святи ангели над различни страни или групи от хора. Изглежда, че демоните имат подобна йерархия (вж. Даниил 10:20). Фактът, че Михаилл е „велик княз“, показва, че той има власт в духовната сфера. Има и други - Даниил 10:13 казва, че Михаил е „един от първите князе“.

Архангел Михаил, изглежда, има важна роля в събитията от последните времена. Ангелът Господен казал на Даниил, че по време на последните времена Михаил ще „възкръсне” и ще настъпи време на ненадмината беда - препратка към Голямата скръб (Даниил 12: 1). През това време на Израел е гарантирана защита, която ще бъде последвана от голямо възкресение на мъртвите - някои за вечен живот, а други за вечен срам (Данаил 12: 2). Грабването на църквата ще бъде придружено от „глас на архангел“ (1 Солунци 4:16); това може да е препратка към Михаил, но Писанието не го посочва конкретно .

Последното споменаване на архангел Михаил се появява в Откровение 12: 7. По време на скръбта „И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; “ Михаил и силите на небето побеждават змея (Сатана) и Дяволът е хвърлен на земята. Разгневен, Сатана „Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исус; и змеят застана на морския пясък. ”(Откровение 12:17).

Има духовна война, която се води в сърцата и душите на човечеството. Архангел Михаил е силен ангелски княз, който защитава Израел и покорно служи на Бог, като води битка срещу Сатана. Дяволът може да направи най-лошото, но „обаче те не надвиха “, за да завладее небесните сили (Откровение 12: 8).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кой е архангел Михаил?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries