Може ли християнина да бъде обладан от демони?


Въпрос: Може ли християнина да бъде обладан от демони?

Отговор:
Библията не казва изрично дали един християнин може да бъде обладан от демон. Обаче, щом като Святия Дух обитава в християните (Римляни 8:9-11; 1 Коринтяни 3:16; 6:19), изглежда невероятно, че Святия Дух би позволил демон да обладава същия човек, в който Той обитава. Ние определено съзнаваме, че това е спорен въпрос. Въпреки това, ние имаме силното убеждение, че един християнин не може да бъде обладан от демон. Смятаме, че има голяма разлика между това да бъдеш обладан от демон и да бъдеш угнетяван / под влияние на демон. Обладаването от демон включва директен контрол над мислите и / или действията на човек от страна на демона (Лука 4:33-35; 8:27-33; Матей 17:14-18). Демонското угнетяване / влияние включват демон или демони, които атакуват човека духовно и / или го насърчават в греховно поведение (1 Петрово 5:8-9; Яков 4:7). Вие ще забележите, че във всичките пасажи на Новия завет, занимаващи се с духовна война, на нас никога не ни е казано да гоним демона от вярващия (Ефесяни 6:10-18). Казано ни е да се съпротивляваме срещу дявола (1 Петрово 5:8-9; Яков 4:7), а не да го гоним.

Немислимо е за мен, че Бог би позволил едно от Неговите деца, които Той изкупи с кръвта на Христос (1 Петрово 1:18-19) и превърна в ново създание (2 Коринтяни 5:17) – да бъде обладано и контролирано от демон. Да, като вярващи, ние водим война със Сатана и неговите демони, но не в себе си. 1 Йоан 4:4 заявява, „Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.” Коя е Оня, Който е в нас? Святия Дух. Коя е онзи, който е в света? Сатана и неговите демони.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Може ли християнина да бъде обладан от демони?