Има ли ангел, който отговаря за смъртта?


Въпрос: Има ли ангел, който отговаря за смъртта?

Отговор:
Представата за „ангел на смъртта“ присъства в няколко религии. „Ангелът на смъртта“ е известен като Самаел, Сариел или Азраил в юдаизма; като Малак Алмаут в исляма; или Яма или Ямарай в хиндуизма; и като Неумолимия Жетвар в популярната литература. В различните митологии ангелът на смъртта е изобразяван като широк спектър от същества – от забулен скелет със сърп до красива жена и детенце. Въпреки че подробностите се различават, основното вярване е, че съществото идва при човека в момента на смъртта като или действително я предизвиква, или само я наблюдава, с цел след това да занесе човешката душа в обиталището на мъртвите.

Тази представа за „ангел на смъртта“ не се проповядва в Библията. Библията никъде не учи, че има специален ангел, който отговаря за смъртта, или който присъства, когато умира човек. 4 Царе 19:35 описва ангел, който убива 185 000 асирийци, които нападнали Израил. Някои също виждат Изход глава 12, смъртта на първородните на Египет, като дело на ангел. Въпреки че това е възможно, Библията никъде не приписва смъртта на първородните на ангел. Какъвто и да е случаят, въпреки че Библията описва ангели, които причиняват смърт по заповед на Господ, Писанието никъде не проповядва, че има специален ангел на смъртта.

Бог и само Бог е суверен върху определянето на времето на нашата смърт. Никой ангел, нито никой демон не могат в никакъв смисъл да причинят нашата смърт преди времето, което Бог е пожелал това да се случи. Според Римляни 6:23 и Откровение 20:11-15 смъртта е отделяне на нашата душа-дух от нашето тяло (физическа смърт) и в случая на невярващи – вечно отделяне от Бог (вечна смърт). Смъртта е нещо, което се случва. Смъртта не е ангел, демон или някакво друго същество. Ангелите могат да причиняват смърт и могат да са включени в това, което ни се случва след смъртта, но няма такова нещо като „ангел на смъртта“.
English
Върнете се обратно на основната българска страница

Има ли ангел, който отговаря за смъртта?