Câu hỏi về Đức Chúa Trời


Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?

Thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời như thế nào?

Đức Chúa Trời có thật không?

Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi?

Có phải Thượng Đế tạo ra điều ác?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều xấu xảy ra với người tốt?

Chúa là tình yêu có nghĩa là gì?

Tại sao Đức Chúa Trời trong Cựu Ước lại quá khác biệt với Đức Chúa Trời trong Tân Ước như vậy?

Đức Chúa Trời còn nói chuyện với chúng ta hôm nay?

Ai tạo ra Thượng Đế? Thượng Đế từ đâu đến?

Kính sợ Đức Chúa Trời nghĩa là gì?

Đức Chúa Trời có đổi ý không?

Đức Chúa Trời yêu thương mọi người hay chỉ những Cơ Đốc nhân?

Đức Chúa Trời là nam hay nữ?

Đức Chúa Trời còn thực hiện những phép lạ không?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép những thảm họa tự nhiên như động đất, bão tố, sóng thần?

Đức Chúa Trời / Kinh Thánh có phân biệt giới tính không?

Đức Chúa Trời có nghe / Trả lời cầu nguyện của những tội nhân hay những người không tin?

Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương?

Độc thần có thể chứng minh được?

Hỏi Đức Chúa Trời có gì sai?

Có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời chưa?

Giận Chúa thì có sai không?

Có sự tranh luận về sự tồn tại của Chúa không?

Có sai không khi cảm thấy thất vọng về Chúa?

Tôi nên hiểu thế nào khái niệm về Đức Chúa Cha?

Vinh quang của Thiên Chúa là gì?

Đức Chúa Trời vĩnh hằng có nghĩa là gì?

Đức Chúa Trời có công bình không?

Chúa vô hạn nghĩa là gì?

Chúa trông như thế nào?

Đức Chúa Trời toàn năng nghĩa là gì?

Đức Chúa Trời toàn tại nghĩa là gì?

Đức Chúa Trời toàn tri” có nghĩa là gì?

Đức Chúa Trời có hình phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội không?

Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin?

Đức Chúa Trời có cám dỗ làm chúng ta phạm tội không?

Ý muốn Chúa là gì?

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Chúa” có nghĩa gì?

nếu Đức Chúa Trời đã biết Sa-tan sẽ phản nghịch, vì sao Ngài đã tạo dựng nên hắn?

Điều gì là chìa khóa để thực sự biết Đức Chúa Trời?

Những danh xưng khác nhau của Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa của chúng là gì?

Có phải đôi khi ý muốn của Chúa là cho những kẻ tin bị bệnh?

Chúa đang ở đâu? Chúa ở đâu khi bi kịch xảy ra?

Chúa là ai? Chúa là gì? Chúa là người như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể biết Chúa?

Sự hiểu biết theo Kinh thánh về sự thạnh nộ của Chúa là gì?


Câu hỏi về Đức Chúa Trời