settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có nghĩa là gì?

Trả lời


Thật tốt khi biết được rằng Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp nơi (ở mọi nơi cùng một lúc) – đó là một trong những thuộc tính của Ngài. Cùng với sự toàn tại của Ngài là các thuộc tính cuả sự toàn tri (mọi kiến thức) và toàn năng (mọi năng quyền). Con người chúng ta hơi khó hiểu những khái niệm này, nhưng Chúa cũng biết điều đó (Ê-sai 55:8). Đức Chúa Trời lấp đầy sự sáng tạo của Ngài và luôn hiện diện ở mọi nơi trong mỗi con người, trong sự hiểu biết và trong năng quyền. “Dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công Vụ 17:27).

Ở cấp độ cá nhân hơn, Đức Chúa Trời ở cùng tất cả các tín hữu ngày nay trong đó Chúa Thánh Linh ngự trị trong chúng ta. Sự ngự trị này chỉ có thể xảy ra nếu một người được tái sinh (Giăng 3:3). Trong Ma-thi-ơ 28:20, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đồ của Ngài, “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế.” Chúa Giê-su cũng phán rằng Chúa Cha ở với chúng ta: “Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (Giăng 14:23).

Trong Ga-la-ti 2:20 Phao-lô nói, “Đấng Christ sống trong tôi.” Sau đó, trong Ga-la-ti 3:5, ông nói rằng Đức Chúa trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Trong Ga-la-ti 3:26-27, ông nói rằng các tín đồ được “Báp-têm trong Đấng Christ” và được “mặc lấy” Đấng Christ (Chúa gần gũi như trang phục của chúng ta!). Ga-la- ti 5 sau đó nói về bông trái của Thánh Linh và tuyên bố trong câu 25, “Nếu chúng ta nhờ Thánh-Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh-Linh vậy”. Đức Chúa Trời Ba Ngôi, luôn ở cùng những tín đồ đã được tái sinh.

Một trong những danh xưng của Chúa Giê-su là “Em-ma-nu-ên”, có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Khi Chúa Giê-su đến thế gian này, Ngài thực sự, theo nghĩa đen là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Bởi vì Chúa ở với chúng ta, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị tách rời khỏi tình yêu của Ngài (Rô-ma 8:38-39). Sự hiện diện của Đức Chúa Trời đảm bảo rằng chúng ta có thể hoàn thành ý muốn của Ngài dành cho chúng ta (1 Sử-ký 22:17-19). Sự hiện diện của Chúa giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, lo lắng và không thỏa lòng của chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5).

Đức Thánh Linh trong chúng ta luôn cầu khẩn thay cho chúng ta (Rô-ma 8:26). Chúng ta được bảo rằng phải cầu nguyện không thôi (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), điều đó có nghĩa là chúng ta nên duy trì thái độ cầu nguyện và sẵn sàng cầu nguyện bằng lời với Chúa bất cứ khi nào Ngài dẫn dắt. Ngài ở gần con cái của Ngài, lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. (Thi thiên 34:15).

Chúng ta nên xác định rằng chúng ta thực sự đang bước đi với Chúa là Đức Chúa trời của chúng ta bằng cách thường xuyên tham vấn (học, nghiên cứu, suy ngẫm) Lời Ngài, thông công với các tín hữu khác và tìm kiếm lời khuyên tin kính từ các Mục Sư và bạn bè Cơ đốc. Chúng ta nên có thái độ rằng chúng ta luôn luôn phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài đang ở gần. Ngài muốn giao tiếp và trò chuyện với chúng ta. Đó là niềm vui của đời sống Cơ Đốc nhân.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries