settings icon
share icon
Câu hỏi

Tìm kiếm mặt Chúa nghĩa là gì?

Trả lời


Nhiều lần trong Kinh Thánh, con dân Chúa được khuyến khích tìm kiếm mặt Chúa. Câu Kinh Thánh hay được nhắc đến là: “Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử ký 7:14). Nếu chúng ta không thể nhìn thấy mặt Chúa thì làm sao chúng ta tìm kiếm mặt Chúa?

Từ “mặt” theo tiếng Do Thái trong Cựu Ước thường được dịch là “sự hiện diện”. Khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, chúng ta đang tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Lời kêu gọi tìm kiếm mặt Chúa được rao ra cho dân Ngài vì họ đã từ bỏ Chúa và cần quay về với Ngài.

Khuôn mặt của một người bộc lộ nhiều điều về tính cách và nhân cách của người đó. Chúng ta nhìn thấy những cảm xúc bên trong của một người được thể hiện ra bên ngoài trên khuôn mặt. Chúng ta nhận ra một người bằng cách nhìn vào khuôn mặt của người đó. Theo một nghĩa nào đó, khuôn mặt của một người tượng trưng cho toàn bộ con người. Đối với những người viết Kinh Thánh, khuôn mặt con người có thể tượng trưng cho toàn bộ con người.

Trong Thi Thiên 105:4, những người trung thành với Chúa được kêu gọi “tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn”. Dù chúng ta không từ bỏ Chúa nhưng cũng có lúc chúng ta xao lãng việc theo đuổi Ngài. Mặt Chúa, bản tính thánh thiện của Ngài, thường bị che khuất bởi hoàn cảnh và những ham muốn xác thịt của con người chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa kêu gọi chúng ta liên tục tìm kiếm mặt Ngài. Chúa mong muốn trở thành người bạn đồng hành liên tục của chúng ta trong mọi trải nghiệm của cuộc sống. Ngài muốn chúng ta biết Ngài một cách thấu đáo. Nếu chúng ta đến gần Chúa thì Ngài sẽ đến gần chúng ta: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia-cơ 4:8).

Khi chúng ta đến gần Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta đang tìm kiếm mặt Ngài: “Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không. Cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va. Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp” (Thi Thiên 24:3–6).

Bản chất thực sự của sự thờ phượng là tìm kiếm mặt Chúa. Cuộc sống của Cơ Đốc nhân là một cuộc đời tận tâm tìm kiếm sự hiện diện và ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta khiêm nhường và tin tưởng tìm kiếm mặt Ngài trong lời cầu nguyện và trong thời đại của chúng ta trong Lời Ngài. Nó đòi hỏi sự thân mật để nhìn chăm chú vào khuôn mặt của ai đó. Theo đuổi thánh nhan Chúa tương đương với việc phát triển mối quan hệ mật thiết với Ngài: “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa. Như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa! “(Thi Thiên 63:1–3).

Việc Chúa mỉm cười với chúng ta là biểu hiện của phước lành, tình yêu và ân huệ của Ngài: “Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi” (Dân số ký 6:25; xem thêm Thi thiên 80:3, 7, 19). Khi đến gần Chúa, chúng ta được phước bởi ân huệ chiếu sáng của Ngài. Chúng ta không theo đuổi Chúa chỉ để đưa cho Ngài danh sách những mong muốn và nhu cầu bởi vì chúng ta biết Chúa đã biết những gì chúng ta cần (Ma-thi-ơ 6:7–8, 32–33). Chúng ta tin rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta.

Tìm kiếm mặt Chúa có nghĩa là mong muốn biết bản tính của Ngài và khao khát Ngài—sự hiện diện của Ngài—hơn bất kỳ điều gì khác mà Ngài có thể ban cho chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tìm kiếm mặt Chúa nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries