settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng có nghĩa là gì (1 Sa-mu-ên 16:7)?

Trả lời


Mọi người có xu hướng đánh giá tính cách và giá trị của người khác qua cách nhìn vào vẻ bề ngoài. Nếu một người cao, ưa nhìn, vóc dáng cân đối và ăn mặc trang nhã thì người đó sở hữu những phẩm chất thể chất mà con người thường ngưỡng mộ và tôn trọng. Thông thường đây là những phẩm chất thể chất mà chúng ta tìm kiếm ở một nhà lãnh đạo. Nhưng Chúa có khả năng độc đáo để nhìn thấy bên trong một con người. Đức Chúa Trời biết tính cách thực sự của chúng ta vì Ngài “nhìn vào tấm lòng”.

Trong 1 Sa-mu-ên 16, đã đến lúc Sa-mu-ên phải đến nhà Y-sai ở Bết-lê-hem để xức dầu cho vị vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên. Khi Sa-mu-ên nhìn thấy Ê-li-áp, con trai lớn của Y-sai, Sa-mu-ên rất ấn tượng với những gì ông nhìn thấy. Nhà tiên tri nói: “Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt Ngài”.

Nhưng Chúa phán cùng Sa-mu-ên rằng; "Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7).

Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, cao lớn và đẹp trai. Có lẽ Sa-mu-ên đang tìm kiếm một người giống như Sau-lơ, và ngoại hình của Ê-li-áp khá ấn tượng. Nhưng Đức Chúa Trời đã nghĩ đến một người khác để xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên. Trước đó, Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Sa-mu-ên rằng đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài (1 Sa-mu-ên 13:14).

Sa-mu-ên xem xét tất cả bảy người con trai lớn của Y-sai, nhưng Đức Chúa Trời chẳng chọn một ai trong số họ để làm vua. Chúa đang tìm kiếm một người có tấm lòng trung tín. Đa-vít, con trai út của Y-sai, người mà họ thậm chí không thèm gọi ra, đang còn ở ngoài đồng chăn chiên. Sau khi Sa-mu-ên những người con trai đi qua trước mặt ông, họ sai gọi Đa-vít đến, và Chúa phán: “Ấy là nó” (1 Sa-mu-ên 16:12).

Đa-vít là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời—không hoàn hảo nhưng trung tín, một người vừa lòng Đức Chúa Trời. Mặc dù Kinh Thánh nói rằng Đa-vít có hình dung tốt đẹp (câu 12), nhưng Đa-vít không phải là một nhân vật nổi bật. Song tấm lòng Đa-vít đã bộc lộ vừa lòng Đức Chúa Trời. Trong thời gian một mình chăn chiên ngoài đồng, Đa-vít đã biết là Đấng Chăn Giữ ông (xem Thi Thiên 23).

Ngoại hình có thể lừa dối. Vẻ bề ngoài không biểu lộ con người thật sự như thế nào. Vẻ bề ngoài không cho chúng ta thấy giá trị, tính cách, sự chính trực hay lòng trung tín của một người đối với Chúa. Những phẩm chất bên ngoài, theo định nghĩa, là hời hợt. Những sự suy xét về đạo đức và tâm linh quan trọng hơn nhiều đối với Chúa.

Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng. Tấm lòng trong Kinh Thánh là đời sống đạo đức và tâm linh bên trong của một người. Châm-ngôn 4:23 giải thích rằng mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ tấm lòng. Tấm lòng là cốt lõi, bản chất bên trong của con người chúng ta: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Lu-ca 6:45).

Đối với tất cả những người nhìn thấy ông ta, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trông giống như một môn đồ trung thành, nhưng vẻ ngoài của ông ta đang đánh lừa. Các môn đồ khác không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong Giu-đa. Chúa Giê-su là người duy nhất biết được tấm lòng của Giu-đa: “Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ!” (Giăng 6:70). Quan điểm của Chúa cao hơn, sâu sắc hơn và khôn ngoan hơn chúng ta (Ê-sai 55:8–9).

2 Sử ký 16:9 nói rằng con mắt của Đức Chúa Trời soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu lòng chúng ta, xem xét động cơ của chúng ta và biết mọi điều cần biết về chúng ta (Thi Thiên 139:1). Chúa biết con người có chung thủy hay không. Chúa nhìn thấy những gì con người không thể nhìn thấy.

Vua Đa-vít không hề hoàn hảo. Ông phạm tội ngoại tình và giết người (2 Sa-mu-ên 11). Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy nơi Đa-vít một người có đức tin sâu sắc, bền vững và hoàn toàn phó thác cho Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy một người phụ thuộc vào Chúa để có được sức mạnh và sự hướng dẫn (1 Sa-mu-ên 17:45, 47; 23:2). Đức Chúa Trời nhìn thấy một người sẽ nhận ra tội lỗi và sự thất bại của mình, đồng thời sẽ ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ (2 Sa-mu-ên 12; Thi Thiên 51). Đức Chúa Trời nhìn thấy nơi Đa-vít một người yêu mến Chúa mình; một người hết lòng thờ phượng Chúa (2 Sa-mu-ên 6:14); một người đã trải nghiệm sự thanh tẩy và tha thứ của Chúa (Thi Thiên 51) và đã hiểu được tình yêu sâu sắc của Chúa dành cho ông (Thi Thiên 13:5–6;). Đức Chúa Trời nhìn thấy một người có mối quan hệ chân thành và cá nhân với Đấng Tạo Hóa của mình. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng của Đa-vít, Ngài thấy một người vừa lòng Ngài (Công vụ 13:22).

Giống như Sa-mu-ên, chúng ta không thể thấy điều Chúa thấy, và chúng ta phải nương cậy nơi Ngài để có được sự khôn ngoan. Và chúng ta có thể tin tưởng rằng, khi Chúa nhìn vào tấm lòng của chúng ta, Ngài nhìn thấy sự trung tín, tính cách thực sự và giá trị của mỗi cá nhân chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng có nghĩa là gì (1 Sa-mu-ên 16:7)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries