settings icon
share icon

Tin Lành

Có sự sống vĩnh cửu không?

Làm thế nào tôi nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế?

Tôi là người theo đạo Phật tại sao tôi nên xem xét trở nên Cơ Đốc nhân?

Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?

Bốn định luật thuộc linh là gì?

Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?

Kế cách cứu rỗi là gì?

Cơ Đốc nhân là gì?

Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?

Chấp nhận Giê Xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?

Làm thế nào tôi được đúng với Đức Chúa Trời?

Tôi nên theo tôn giáo nào cho đúng?

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Có tồn tại sự sống sau cái chết hay không?

Con đường cứu rỗi Rô-ma Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?

Làm sao để trở thành con của Chúa?

Làm sao tôi có thể trở nên một Cơ Đốc nhân?

Làm cách nào tôi chuyển sang Cơ Đốc giáo?

Đi thiên đàng – Làm sao tôi có thể chắc chắn nơi đến của tôi là sự sống đời đời?

Chúa Giê Su cứu điều đó có nghĩa là gì?

Làm thế nào tôi không phải đi hỏa ngục?

Lời cầu xin sự cứu rỗi nghĩa là gì?

Những bước gì tiến đến sự cứu rỗi?

Tôn giáo thật là gì?

Làm sao tôi có thể được cứu?

Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

Ai có thể được cứu? Bất cứ ai cũng có thể được cứu chứ?

Kế hoạch cứu rỗi là gì?

Tôi đã tin nhận Chúa Giê Xu …Bây giờ tôi cần làm gì?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tin Lành
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries