settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôi nên hiểu thế nào khái niệm về Đức Chúa Cha?

Trả lời


"Xem tình yêu vĩ đại của Cha đã tỏ cho chúng ta, mà chúng ta nên được gọi là con cái của Đức Chúa Trời! Và đó là những gì chúng ta có! Lý do thế giới không biết chúng ta là vì đã không biết Ngài "(1 Giăng 3:1). Đoạn này bắt đầu với một mạng lệnh: "Nhìn xem" Giăng muốn chúng ta quan sát các biểu hiện của tình yêu của Chúa Cha. Ông đã giới thiệu chủ đề tình yêu của Đức Chúa Trời trong các chương trước (1 Giăng 2:5, 15), một thời gian ngắn thảo luận về nó ở đây, và giải thích đầy đủ về nó trong chương thứ tư. Mục đích của Giăng là mô tả loại tình yêu Chúa Cha dành cho con cái của Ngài, "thứ tình yêu vĩ đại" Từ Hy Lạp dịch " vĩ đại" chỉ tìm thấy sáu lần trong Tân Ước và luôn luôn hàm ý sự ngạc nhiên và thán phục.

Điều thú vị cần lưu ý ở đây là Giăng không nói, "Chúa Cha yêu thương chúng ta." Trong khi làm như vậy, ông sẽ mô tả một điều kiện. Thay vào đó, ông nói với chúng ta rằng Chúa Cha đã "hào phóng" tình yêu của Ngài cho chúng ta, và điều này, đến lượt nó, miêu tả một hành động và mức độ tình yêu của Đức Chúa Trời. Nó cũng thú vị để lưu ý rằng Giăng đã cố ý chọn từ "Cha". Từ đó ngụ ý mối quan hệ cha-con. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không trở thành Cha khi Ngài chấp nhận chúng ta như những đứa con nuôi. Cương vị làm cha của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Ngài là Cha đời đời của Chúa Giê-xu Christ, và qua Chúa Giê-xu Ngài là Cha của chúng ta. Qua Chúa Giê-xu chúng ta nhận được tình yêu của Chúa Cha và được gọi là "con cái Đức Chúa Trời."

Thật là một vinh dự được Đức Chúa Trời gọi chúng ta con cái của Ngài và ban cho chúng ta sự bảo đảm rằng con cái của Ngài, chúng ta là những người thừa kế và đồng kế tự với Đấng Christ (Rô-ma 8:17). Trong sứ điệp của Ngài, Giăng cũng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời cho tất cả những người trong đức tin đã nhận Đấng Christ là Chúa và Cứu Chúa (Giăng 1:12). Đức Chúa Trời mở rộng tình yêu của Ngài đến Con Ngài Chúa Giê-xu Christ, và qua Ngài, để tất cả là con nuôi của Ngài.

Khi Giăng cho chúng ta biết "đó là những gì chúng ta có!", Ông tuyên bố sự thật về tình trạng của chúng ta. Ngay bây giờ, ngay lúc này, chúng ta là con của Ngài. Nói cách khác, đây không phải là một lời hứa mà Thiên Chúa sẽ thực hiện trong tương lai. Không, sự thật chúng ta đã là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta tận hưởng tất cả các quyền và đặc quyền thừa kế của con nuôi, bởi vì chúng ta đã đến để nhận biết Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Là con cái của Ngài, chúng ta trải nghiệm tình yêu của Ngài. Là con cái của Ngài chúng ta nhận biết Ngài là Cha chúng ta, vì chúng ta có một nhận biết kinh nghiệm của Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt niềm tin và đức tin của chúng ta trong Đấng đã yêu thương chúng ta, cung cấp cho chúng ta, và bảo vệ chúng ta như người cha trần thế của chúng ta nên làm. Ngoài ra như người cha trần thế nên làm, Chúa sửa phạt con cái của Ngài khi họ không tuân theo hoặc bỏ qua các mạng lệnh của Ngài. Ngài làm điều này vì lợi ích của chúng ta, do đó, "chúng ta có thể dự phần trong sự thánh khiết của Ngài" (Hê-bơ-rơ 12:10).

Có rất nhiều cách Kinh Thánh mô tả những người yêu mến Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Chúng ta là những người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ (Rô-ma 8:17); chúng ta là những thầy tế lễ thánh (1 Phi-e-rơ 2:5); chúng ta là những tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17); và chúng ta là những người dự phần vào bản tính thiên thượng (2 Peter 1:4). Nhưng hơn với bất kỳ điều nào kể trên, nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ tiêu đề hoặc chức vụ là một thực tế đơn giản rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và Ngài là Cha của chúng ta ở trên trời. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tôi nên hiểu thế nào khái niệm về Đức Chúa Cha?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries