settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có thân xác vật lý (vật chất) không?

Trả lời


Cả Kinh Thánh và triết học đều tường thuật rằng Đức Chúa Trời là phi vật chất – thần linh. Trong Giăng 4:24 người ta nói rằng Đức Chúa Trời là thần linh (xem thêm Lu-ca 24:39; Rô-ma 1:20; Cô-lô-se 1:15; 1 Ti-mô-thê 1:17). Một phần, đây là lý do tại sao không có vật chất nào được dùng để tượng trưng cho Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4). Nhưng điều này cũng phản ánh bằng sự suy ngẫm Đức Chúa Trời là gì. Về mặt triết học, sự thật tương tự cũng xuất hiện. Tất cả những gì được tạo ra luôn luôn là hữu hạn và có giới hạn. Nhưng nguyên nhân đầu tiên (Đức Chúa Trời) không được tạo ra và do đó phải là vô hạn hoặc không bị giới hạn. Theo định nghĩa, những gì vượt quá giới hạn thì phải là vô hạn, và Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời vượt quá sự sáng tạo (1 Các Vua 8:27; Gióp 11:7-9; Ê-sai 66:1-2; Cô-lô-se 1:17). Các vật chất không thể là vô hạn - vì bạn không thể cộng các phần hữu hạn lại với nhau cho đến khi chúng đạt đến vô hạn. Do đó, Đức Chúa Trời là thần linh trái ngược với thể chất/vật chất trong bản thể của Ngài. Điều này không có nghĩa là Ngài không thể xác định được hình dáng bên ngoài. Đức Chúa Trời không được tạo bởi vật chất hay bất kỳ chất nào khác có thể tưởng tượng được. Không gì có thể đo lường Ngài, Ngài không có vị trí thực sự hay không gian nhất định (sự hiện diện là một khái niệm khác).

Biết được lẽ thật này có thể giúp chúng ta hiểu cách nói ẩn dụ thường được sử dụng để mô tả Đức Chúa Trời hoặc thường xuyên hơn là hành động của Chúa trong Kinh Thánh. Trong trường hợp của Chúa, một khi mọi tính chất hữu hạn bị phủ nhận trong một tuyên bố, thì những gì còn lại là những gì thực sự đúng. Nếu không, thì đó là một phép ẩn dụ thuần túy. Một số phép ẩn dụ sử dụng các thuộc tính từ chính sự sáng tạo (2 Sa-mu-ên 22:3). Những chỗ khác thì sử dụng thuộc tính của con người (nhân cách hóa - Phục truyền luật lệ ký 33:27). Bằng cách này, chúng ta có thể đi từ những gì chúng ta biết qua kinh nghiệm đến những gì chúng ta biết thông qua các ẩn dụ. Ví dụ, khi Kinh Thánh mô tả cánh tay quyền năng của Chúa, chúng ta biết rằng cánh tay có giới hạn theo định nghĩa - nhưng sức mạnh thì không. Vì vậy, cánh tay hùng mạnh của Chúa thực sự là sức mạnh vô hạn để hành động (điều mà chúng ta gọi là toàn năng). Khi Kinh Thánh mô tả tâm trí của Chúa, chúng ta biết rằng trí óc có hạn, nhưng kiến ​​thức thì không. Tâm trí của Chúa thực sự là kiến ​​thức vô hạn của Ngài (toàn tri).

Có những lúc trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời xuất hiện trong một cơ thể vật chất để con người có thể nhìn thấy dưới hình thức mà họ có thể nhận biết nhưng không gây nguy hiểm cho bản thân họ. Bởi vì Đức Chúa Trời phán: “Không ai có thể thấy ta mà sống” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20), nên Ngài đã chọn những thời điểm nhất định để bày tỏ chính Ngài dưới hình dạng con người. Những sự kiện này được gọi là hiện hình (Sáng Thế Ký 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30). Mọi cuộc hiện hình khi Đức Chúa Trời mặc lấy hình dạng con người đều báo trước sự sắp đến, nơi Chúa mặc lấy hình dạng một con người để sống giữa chúng ta với tư cách là Em-ma-nu-ên, “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có thân xác vật lý (vật chất) không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries