settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho người vô tội phải chịu đau khổ?

Trả lời


Có quá nhiều đau khổ trên thế gian và mọi người đều cảm nhận được nó ở mức độ này hay mức độ khác. Đôi khi, người ta đau khổ do hậu quả trực tiếp của những lựa chọn sai lầm, hành động tội lỗi hoặc cố ý vô trách nhiệm của chính họ; trong những trường hợp đó, chúng ta thấy lẽ thật của Châm-ngôn 13:15, “Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay”. Nhưng đối với những nạn nhân của sự phản bội thì sao? Còn những người vô tội phải chịu đau khổ thì sao? Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép điều đó?

Bản chất của con người là cố gắng tìm ra mối tương quan giữa hành vi xấu và hoàn cảnh xấu, và ngược lại, giữa hành vi tốt và phước lành. Mong muốn liên kết tội lỗi với đau khổ mạnh mẽ đến mức Chúa Giê-su đã đề cập đến vấn đề này ít nhất hai lần. “Đức Chúa Giê-su vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội’” (Giăng 9:1–3). Các môn đồ đã phạm sai lầm khi cho rằng người vô tội sẽ không bao giờ đau khổ và gán tội cá nhân cho người mù (hoặc cha mẹ anh ta). Chúa Giê-su điều chỉnh suy nghĩ của họ khi nói: “nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (câu 3). Sự mù lòa của người đàn ông đó không phải là hậu quả của tội lỗi cá nhân; đúng hơn, Chúa có mục đích cao hơn cho sự đau khổ.

Một lần khác, Chúa Giê-su bình luận về cái chết của một số người bị tai nạn: “Mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy” (Lu-ca 13:4–5). Trong trường hợp này, Chúa Giê-su lại bác bỏ quan điểm cho rằng bi kịch và đau khổ là hậu quả của tội lỗi cá nhân. Đồng thời, Chúa Giê-su nhấn mạnh thực tế là chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi và những hậu quả của nó; do đó, mọi người phải ăn năn.

Điều này khiến chúng ta phải cân nhắc xem liệu thứ gọi là “người vô tội” về mặt kỹ thuật có tồn tại hay không. Theo Kinh Thánh, “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Vì vậy, không ai là “vô tội” theo nghĩa là vô tội. Tất cả chúng ta đều sinh ra với bản chất tội lỗi, di truyền từ A-đam. Và, như chúng ta đã thấy, mọi người đều phải chịu đau khổ, bất kể nỗi đau khổ đó có liên quan đến một tội lỗi cá nhân cụ thể nào hay không. Ảnh hưởng của tội lỗi thấm vào mọi thứ; thế gian sụp đổ và kết quả là mọi tạo vật đều phải chịu đau khổ (Rô-ma 8:22).

Đau lòng nhất là sự đau khổ của một đứa trẻ. Trẻ em gần như ngây thơ như chúng ta từng thấy trên thế giới này, và việc chúng phải chịu đau khổ thực sự là một bi kịch. Đôi khi, những đứa trẻ vô tội phải chịu đau khổ vì tội lỗi của người khác: bỏ mặc, lạm dụng, lái xe khi say rượu, v.v. Trong những trường hợp đó, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng đau khổ là kết quả của tội lỗi cá nhân (không phải của chúng), và chúng ta học được bài học rằng tội lỗi của chúng ta luôn ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta. Đôi khi, những đứa trẻ vô tội phải chịu đau khổ vì điều mà một số người có thể gọi là “tác động của Thiên Chúa”: thiên tai, tai nạn, bệnh ung thư ở trẻ em, v.v. Ngay cả trong những trường hợp đó, chúng ta có thể nói rằng đau khổ là kết quả của tội lỗi, nói chung, bởi vì chúng ta sống trong thế giới đầy tội lỗi.

Tin vui là Chúa đã không bỏ chúng ta ở đây để chịu đau khổ một cách vô nghĩa. Đúng, người vô tội phải chịu đau khổ (xem Gióp 1–2), nhưng Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc nỗi đau khổ đó. Đức Chúa Trời yêu thương và nhân từ của chúng ta có một kế hoạch hoàn hảo để sử dụng sự đau khổ đó nhằm hoàn thành ba mục đích của Ngài. Trước hết, Ngài dùng sự đau đớn và thống khổ để kéo chúng ta đến với Ngài để chúng ta bám lấy Ngài. Chúa Giê-su phán: “Các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33). Thử thách và đau khổ không phải là điều gì bất thường trong cuộc sống; chúng là một phần của ý nghĩa làm người trong một thế giới sa ngã. Trong Đấng Christ, chúng ta có một cái neo giữ chặt mọi giông bão của cuộc đời, nhưng nếu chúng ta không bao giờ giương buồm đi vào những cơn bão đó thì làm sao chúng ta biết được điều đó? Chính trong những lúc tuyệt vọng và đau buồn, chúng ta tìm đến Ngài, và nếu chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta luôn tìm thấy Ngài ở đó chờ đợi để an ủi và nâng đỡ chúng ta vượt qua tất cả. Bằng cách này, Đức Chúa Trời chứng tỏ sự thành tín của Ngài đối với chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta sẽ ở gần Ngài. Một lợi ích nữa là khi chúng ta trải nghiệm sự an ủi của Chúa qua thử thách, chúng ta có thể an ủi người khác theo cách tương tự (2 Cô-rinh-tô 1:4).

Thứ hai, Ngài chứng minh cho chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta là có thật qua những đau khổ và đau đớn không thể tránh khỏi trong cuộc đời này. Cách chúng ta phản ứng với đau khổ, đặc biệt khi chúng ta vô tội làm điều sai trái, được quyết định bởi đức tin chân thật của chúng ta. Những người có đức tin nơi Chúa Giê-su, “là cội rễ và cuối cùng của đức tin,” (Hê-bơ-rơ 12:2), sẽ không bị đau khổ đè bẹp nhưng sẽ vượt qua thử thách với đức tin nguyên vẹn, đã được “thử bằng lửa” để “sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-su Christ hiện ra” (1 Phi-e-rơ 1:7). Các tín hữu không giơ nắm đấm vào Chúa hay thắc mắc về lòng nhân từ của Ngài; đúng hơn, họ “coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2), biết rằng những thử thách chứng tỏ rằng họ thực sự là con cái Đức Chúa Trời. “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài” (Gia-cơ 1:12).

Cuối cùng, Đức Chúa Trời dùng sự đau khổ để khiến chúng ta rời mắt khỏi thế gian này và hướng chúng ta sang một vương quốc tiếp theo. Kinh Thánh liên tục khuyến khích chúng ta đừng bị cuốn vào những thứ của thế gian này mà hãy hướng đến một vương quốc sắp tới. Người vô tội phải chịu đau khổ trong đời này, nhưng thế gian này và tất cả những gì trong đó sẽ qua đi; vương quốc của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Chúa Giê-su phán: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:36), và những người theo Ngài không coi những điều ở đời này dù tốt hay xấu là phần cuối của câu chuyện. Ngay cả những đau khổ chúng ta phải chịu, dù khủng khiếp đến đâu, “chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18).

Đức Chúa Trời có thể ngăn chặn mọi đau khổ không? Tất nhiên là Ngài có thể. Nhưng Ngài bảo đảm với chúng ta rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài” (Rô-ma 8:28). Đau khổ—kể cả đau khổ của người vô tội—cuối cùng là một phần của “mọi sự” mà Đức Chúa Trời đang sử dụng để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài. Kế hoạch của Ngài thật hoàn hảo, đặc tính của Ngài thật hoàn hảo, và những ai tin cậy Ngài sẽ không phải thất vọng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho người vô tội phải chịu đau khổ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries