settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Thượng Đế tạo ra điều ác?

Trả lời


Trước hết dường như nếu Thượng Đế tạo ra tất cả mọi thứ, thế thì điều ác cũng do Thượng Đế tạo ra. Tuy nhiên, điều ác không phải là một “vật” như một tảng đá hay điện năng. Bạn không thể có một vật chứa đầy điều ác. Điều ác không tự tồn tại, nó thực tế là sự vắng mặt của điều tốt. Ví dụ, những cái lỗ là có thật nhưng nó chỉ tồn tại trong cùng với cái gì khác. Chúng ta gọi sự thiếu đất là một cái lỗ, nhưng nó không thể tách riêng ra khỏi đất. Vì vậy, khi Chúa tạo ra, sự thật tất cả những gì Ngài tạo ra là tốt. Một trong những điều tốt đẹp Thượng Đế làm ra là con người với quyền tự do lựa chọn điều tốt. Để con người có sự lựa chọn thật sự, Thượng Đế đã cho phép những điều khác bên cạnh cái tốt để lựa chọn. Vì vậy, Thượng Đế cho phép các thiên sứ và con người tự do lựa chọn điều tốt hay từ chối điều tốt (điều ác). Khi một mối liên hệ xấu tồn tại giữa hai điều tốt, chúng ta gọi là xấu, nhưng nó không trở nên một "vật" mà bắt buộc Thượng Đế tạo ra nó.

Có lẽ minh họa sau sẽ có ích: Nếu một người được hỏi, "Lạnh có tồn tại?" câu trả lời có khả năng sẽ là "có.". Tuy nhiên, điều này không đúng. Lạnh, không tồn tại. Lạnh là sự thiếu hơi nóng. Tương tự như vậy, bóng tối không tồn tại, nó là sự thiếu vắng ánh sáng. Điều ác là vì thiếu vắng điều thiện, hoặc tốt hơn, điều ác là sự thiếu vắng Thượng Đế. Thượng Đế đã không tạo ra điều ác, mà chỉ cho phép sự vắng mặt của điều thiện.

Thượng Đế đã không tạo ra điều ác, nhưng Ngài cho phép cái ác. Nếu Thượng Đế không cho phép khả năng điều ác, cả nhân loại và thiên sứ sẽ phục vụ Thượng Đế vì nghĩa vụ, không có sự lựa chọn. Ngài không muốn những "người máy" đơn giản để thực hiện những gì Ngài muốn họ làm theo một “chương trình "đã cài đặt cho họ. Thượng Đế cho phép khả năng điều ác để chúng ta thực sự có thể có một ý chí tự do và sự chọn lựa muốn hay không muốn phục vụ Ngài.

Vì loài người hữu hạn, chúng ta không bao giờ có thể hiểu biết hoàn toàn Thượng Đế vô hạn (Rô-ma 11:33-34). Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu lý do Thượng Đế làm điều này, nhưng ngay sau đó, chúng ta hiểu ra nó có cho một mục đích khác với suy nghĩ ban đầu của chúng ta. Thượng Đế nhìn vào mọi điều từ góc nhìn đời đời thánh khiết. Chúng ta nhìn mọi thứ từ góc nhìn thế gian, tạm bợ, và tội lỗi. Tại sao Thượng Đế đặt con người trên trái đất trong khi biết rằng A-đam và Ê-va sẽ phạm tội và vì đó mang đến điều ác, sự chết, và đau khổ cho tất cả nhân loại? Tại sao Ngài đã không tạo ra tất cả chúng ta và để chúng ta ở lại trên thiên đàng, nơi chúng ta không có đau khổ và hoàn hảo? Những câu hỏi này có thể không được trả lời thỏa đáng ở phía bên này của cõi vĩnh hằng. Những gì chúng ta có thể biết được bất cứ điều gì Thượng Đế làm là thánh, và hoàn hảo và cuối cùng sẽ vinh hiển danh Ngài. Thượng Đế cho phép khả năng điều ác để sắp đặt cho chúng ta một sự lựa chọn thật sự trong việc chúng ta tôn thờ Ngài hay không. Thượng Đế đã không tạo điều ác, nhưng Ngài cho phép nó. Nếu Ngài đã không cho phép điều ác, chúng ta sẽ thờ Ngài vì nghĩa vụ, không phải là lựa chọn của ý chỉ chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Thượng Đế tạo ra điều ác?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries