settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời toàn tri” có nghĩa là gì?

Trả lời


Sự toàn tri” được định nghĩa là “có kiến thức tổng quát, hiểu biết cách sâu sắc về mọi thứ.” Đức Chúa Trời cai quản mọi thứ trong sự sáng tạo của Ngài, dù là điều gì nhìn thấy hay không nhìn thấy được, Ngài cũng biết hết mọi sự. Mỗi thân vị trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều không bị giới hạn trong sự toàn tri – Cha, Con, Đức Thánh Linh đều có sự toàn tri từ ban đầu.

Đức Chúa Trời biết mọi điều (1 Giăng 3:20). Ngài không chỉ biết chi tiết từng giây từng phút trong cuộc sống của chúng ta, nhưng Ngài cũng biết rõ mọi điều xảy ra xung quanh chúng ta, Ngài nói rằng Ngài biết rõ khi một con chim rơi xuống hay khi chúng ta rơi một sợi tóc (Ma-thi-ơ 10:29-30). Ngài không chỉ biết mọi điều sẽ xảy ra khi lịch sử thế giới kết thúc (Ê-sai 46:9-10), nhưng Ngài cũng biết rõ mọi suy nghĩ của chúng ta, ngay trước khi chúng ta nói gì với Ngài (Thi thiên 139:4). Ngài biết mọi điều từ trong chính tấm lòng của chúng ta; Ngài nhìn thấy chúng ta khi chúng ta còn trong lòng mẹ (Thi thiên 139:1-3; 15-16). Vua Sa-lô-môn bày tỏ lẽ thật này khi ông nói, “và theo những gì Chúa biết trong lòng họ, vì chỉ một mình Chúa biết rõ lòng người;” (1 Các Vua 8:39).

Dù cho Con Đức Chúa Trời đã hạ mình tự bỏ chính Ngài và làm cho Ngài thành không ra chi (Phi-líp 2:7), thì chúng ta vẫn có thể thấy được sự toàn tri của Chúa cách rõ ràng qua những gì được chép trong Tân Ước. Lời cầu nguyện đầu tiên của các sứ đồ trong Công vụ các sứ đồ 1:24, “Lạy Chúa, Chúa biết rõ tấm lòng của tất cả mọi người,” nhằm chỉ về sự toàn tri của Chúa Giê-xu, điều này rất cần thiết để Ngài nhậm lời cầu nguyện và cầu thay bên hữu Đức Chúa Trời. Trên thế gian, sự toàn tri của Chúa Giê-xu rất rõ ràng. Trong các lời tường thuật của các sách Phúc Âm cho biết Ngài biết suy nghĩ của những môn đồ của Ngài (Ma-thi-ơ 9:4, 12:25; Mác 2:6-8; Lu-ca 6:8). Ngài biết cuộc sống của mỗi người như thể Ngài đã từng biết họ trước đó. Khi Ngài gặp người phụ nữ đi lấy nước ở giếng tại Si-chem, Ngài nói với bà, “Thật ra ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi” (Giăng 4:18). Ngài cũng nói với các môn đồ của Ngài rằng bạn của họ là La-xa-rơ đã chết, mặc dù Ngài đang ở cách xa nhà La-xa-rơ hơn 25 dặm (Giăng 11:11-25). Ngài khuyên những môn đồ nên đi và chuẩn bị sẵn cho lễ Tiệc Thánh, Ngài mô tả cho họ biết người mà họ sẽ gặp và đi theo (Mác 14:13-15). Có lẽ tốt nhất trong số họ, Ngài biết Na-tha-na-ên trước khi ông gặp Ngài, vì Ngài biết rõ tận trong tấm lòng của ông (Giăng 1:47-48).

Rõ ràng, chúng ta quan sát thấy sự toàn tri của Chúa trên đất, nhưng đây là nơi những nghịch lý cũng được bắt đầu. Chúa Giê-xu đặt những câu hỏi, và điều đó càng làm cho thấy sự vắng mặt của tri thức, mặc dù Đức Chúa Trời đặt nhiều câu hỏi hơn nhằm giúp thính giả của Ngài đạt được nhiều ích lợi hơn là cho chính Ngài. Tuy nhiên, có một khía cạnh khác cũng liên quan đến sự toàn tri của Chúa, cũng đến từ những giới hạn trong bản chất thật sự của con người đã được Con Đức Chúa Trời chỉ ra. Chúng ta đọc được một điều nói về việc khi trong vai trò của một con người, Ngài “khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn” (Lu-ca 2:52) và rằng Ngài đã học “chịu đựng vâng lời” (Hê-bơ-rơ 5:8). Chúng ta cũng đọc được rằng Ngài không biết khi nào thế giới sẽ đến hồi chung cuộc (Ma-thi-ơ 24:34-36). Vì vậy, chúng ta cần phải hỏi tại sao Con Đức Chúa Trời lại không biết điều đó, trong khi chúng ta nói Ngài biết mọi sự ? Thay vì suy nghĩ về điều này bởi sự giới hạn của loài người, chúng ta nên nghĩ về nó như là việc thiếu thốn tri thức đã được kiểm soát. Đây là hành động kiên định của sự khiêm nhường để chia sẻ toàn bộ bản chất của chúng ta (Phi-líp 2:6-11; Hê-bơ-rơ 2:17) và trở thành A-đam thứ 2.

Điều cuối cùng, không có gì quá khó đối với sự toàn tri của Chúa, và điều đó dựa trên đức tin của chúng ta nơi Chúa để chúng ta được sự cứu chắc chắn trong Ngài, chúng ta biết rằng Ngài hứa sẽ không rời bỏ chúng ta miễn là chúng ta còn tiếp tục ở trong Ngài. Ngài biết chúng ta từ trước vô cùng, ngay trước cả sự sáng tạo. Chúa biết bạn và tôi, nơi chúng ta xuất hiện trong trình tự thời gian, và những người mà chúng ta sẽ có mối liên hệ với họ. Ngài thấy trước tội lỗi của chúng ta trong tất cả sự ngu muội của nó và tình trạng suy đồi, và còn điều nữa là trong tình yêu thương, Ngài thiết lập phương cách riêng cho chúng ta và dẫn chúng ta vào trong tình yêu của Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 1:3-6). Chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về Ngài sẽ không thể nào được hoàn hảo. Sự ngưỡng vọng, tình yêu và sự ca ngợi của chúng ta dành cho Ngài sẽ tiếp tục trong tất cả niên đại vì chúng ta được sưởi ấm bởi tia sáng thiên thượng trong tình yêu, sự hiểu biết, và sự khen ngợi ngày càng nhiều hơn trong sự hiểu biết của chúng ta về Chúa. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời toàn tri” có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries