settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời còn nói chuyện với chúng ta hôm nay?

Trả lời


Kinh Thánh ghi lại Chúa nói thành tiếng với con người nhiều lần (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14; Giô-suê 1:1; Quan xét 6:18; I Sa-mu-ên 3:11; II Sa-mu-ên 2:1; Gióp 40:1; Ê-sai 7:3; Giê-rê-mi 1:7; Công vụ 8:26; 9:15 - đây chỉ là một vài điển hình). Không có lý do theo Kinh Thánh tại sao Chúa không thể hoặc không muốn nói chuyện thành tiếng với con người ngày hôm nay. Mặc dù hàng trăm lần Kinh Thánh ghi lại việc Chúa nói, nhưng chúng ta phải nhớ rằng điều ấy xảy ra trong quá trình hơn 4.000 năm lịch sử nhân loại. Đức Chúa Trời nói thành tiếng với con người là một ngoại lệ, không phải là quy luật. Ngay cả trong trường hợp Kinh Thánh ghi lại việc Đức Chúa Trời nói, chúng ta cũng không thể biết chính xác đó là đó là giọng nói phát thành tiếng, tiếng nói nội tâm, hay ấn tượng trong tâm trí.

Đức Chúa Trời nói chuyện với con người ngày hôm nay. Trước hết, Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua lời của Ngài (II Ti-mô-thê 3:16-17). Ê-sai 55:11 nói với chúng ta "thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó." Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, tất cả những gì chúng ta cần biết để được cứu và sống cuộc sống Cơ Đốc. II Phi-e-rơ 1:3 tuyên bố, "Quyền phép Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta”

Đức Chúa Trời “nói” qua các các sự kiện.. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta qua việc sắp xếp các sự kiện. Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta phân biệt điều phải tránh điều sai qua lương tâm của chúng ta (I Ti-mô-thê 1:5; I Phi-e-rơ 3:16). Đức Chúa Trời ở trong tiến trình biến đổi tâm trí của chúng ta để suy nghĩ theo ý muốn Ngài (Rô-ma 12:2). Đức Chúa Trời cho phép những sự kiện xảy ra trong đời sống của chúng ta để trực tiếp nói với chúng ta, thay đổi chúng ta, và giúp chúng ta phát triển đời sống tâm linh (Gia-cơ 1:2-5; Hê-bơ-rơ 12:5-11). I Phi-e-rơ 1:6-7 nhắc chúng ta, "Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra."

Đôi khi Đức Chúa Trời có thể nói thành tiếng với con người. Nhưng cũng thật đáng ngờ khi vài người công bố rằng Chúa thường xuyên làm vậy.. Ngay cả trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nói thành tiếng với con người là ngoại lệ, không phải là điều bình thường. Nếu bất cứ ai cho rằng Đức Chúa Trời đã nói với họ, hãy luôn luôn so sánh với những gì họ nói với những gì Kinh Thánh nói. Nếu Đức Chúa Trời đã nói hôm nay, lời nói của Ngài phải phù hợp hoàn toàn với những gì Ngài đã nói trong Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17). Đức Chúa Trời không mâu thuẫn với chính Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời còn nói chuyện với chúng ta hôm nay?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries