settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời công chính (công bình) nghĩa là gì?

Trả lời


Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời công chính (công bình), chúng ta muốn nói rằng Ngài hoàn toàn công bình trong cách đối xử với các tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời không hề tây vị (Công vụ 10:34), Ngài đưa ra mạng lệnh chống lại sự ức hiếp, ngược đãi người khác (Xa-cha-ri 7:10), và Ngài thực hiện sự báo thù một cách hoàn hảo đối với những kẻ áp bức (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Rô-ma 12:19). Đức Chúa Trời chỉ ban thưởng: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa” (Hê-bơ-rơ 6:10). Ngài cũng công bình không kém trong việc đưa ra các hình phạt: “Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết” (Cô-lô-se 3:25). Sự công bình và chính trực luôn song hành với nhau, là nền của ngôi Đức Chúa Trời (Thi Thiên 89:14).

Công lý rất quan trọng đối với chúng ta. Hãy tưởng tượng rằng người ta tìm thấy Adolph Hitler còn sống, lẩn trốn ở Đức và bị đưa ra trước tòa án. Tội ác của ông ta mất chín giờ để đọc, nhưng cuối cùng, thẩm phán nói, “Tôi hiểu những gì anh đã làm. Hàng triệu người bị sát hại. Nhưng tôi nghĩ anh đã học được bài học nên tôi sẽ để anh đi.” Thẩm phán đập búa và tuyên bố: “Không có tội!” Điều gì nảy sinh trong lòng chúng ta khi xem xét một kịch bản như vậy? Cảm xúc đó là sự phẫn nộ trước sự bất công. Chúng ta biết phán quyết này không công bằng và chúng ta cảm thấy không thể chấp nhận được. Cái ác đòi hỏi một hình phạt tương đương. Chúng ta thừa hưởng ý thức về công lý đó từ Đấng Tạo Hóa vì Ngài là Đấng công bình.

Mọi lẽ thật trong vũ trụ đều là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Mọi công thức toán học, mọi định luật khoa học và mọi ranh giới mối quan hệ đều có nguồn gốc từ đặc tính của Chúa. Tri thức của con người chỉ là sự khám phá ra sự thật đã tồn tại. Đức Chúa Trời đã giấu những kho tàng khôn ngoan trong vũ trụ để chúng ta tìm kiếm. Công lý là một trong những lẽ thật không có khởi đầu hay lời giải thích. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần là vật chất đã tiến hóa thì công lý sẽ không có ý nghĩa gì. Con người sẽ không có quyền, không có quy tắc đạo đức nội tâm, không có lòng khao khát vĩnh cửu. Tuy nhiên, vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:27), chúng ta được Ngài quan tâm đến các vấn đề đạo đức, lòng can đảm, tình yêu thương và sự công chính. Ngài là hiện thân hoàn chỉnh của những đặc điểm mà chúng ta chỉ sở hữu một phần. Ngài là tình yêu trọn vẹn (1 Giăng 4:16). Ngài là sự tốt lành trọn vẹn (Thi thiên 106:1). Ngài là Đấng nhân từ và chân thật trọn vẹn (Thi Thiên 25:10). Và Ngài là sự chánh trực trọn vẹn (Ê-sai 61:8).

Khi A-đam và Ê-va phạm tội (Sáng thế ký 3), công lý không thể bỏ qua điều đó. Tội ác của họ đối với chúng ta dường như không quá lớn. Nhưng hãy xem xét nó từ quan điểm của trời. Chúa vĩ đại là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Cai Trị không ai có thể thách thức, Chúa của các đạo binh thiên sứ, đáng được mọi người tôn thờ và sự tôn thờ đã bị bụi đất mà Ngài tạo dựng nên con người thách thức. Ngài đã tạo ra những tạo vật này vì mục đích và niềm vui của riêng Ngài. Ngài đã thể hiện tình yêu và sự hào phóng với họ. Nhưng Ngài cũng ban cho họ ý chí tự do. Ngài làm điều đó để họ có thể thực sự có mối liên hệ với Ngài, nghĩa là họ cũng có thể chọn cách chống lại Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho họ một mạng lệnh—không được ăn trái của một cây cụ thể rõ ràng trong khu vườn mà Ngài đặt họ vào. Nếu làm như vậy, họ sẽ chết. Đức Chúa Trời đã cho họ những lựa chọn và cho họ biết hậu quả.

Đức Chúa Trời yêu thương cung cấp sự sáng tạo của Ngài và cảnh báo họ về những gì Ngài biết sẽ xảy ra nếu họ không vâng lời Ngài. Nhưng A-đam và Ê-va đã chọn sự bất tuân; họ đã chọn con đường của họ mà không theo Ngài. Ê-va bị Sa-tan lừa dối và nghĩ có lẽ Đức Chúa Trời không cho họ ăn nên đã ăn trái cây mà Đức Chúa Trời cấm. A-đam cũng sẵn sàng ăn trái cây đó. Trong khoảnh khắc đó, sinh vật đã phạm tội phản bội Đấng Tạo Hóa. Công lý đòi hỏi phải được thực hiện. Việc Đức Chúa Trời bỏ qua hoặc tha thứ cho hành vi bội tín sẽ không công bằng. Bởi vì Đức Chúa Trời là công bình nên Ngài không thể đặt ra luật lệ, thiết lập hình phạt và sau đó không thực hiện khi luật lệ bị vi phạm. Vì Đức Chúa Trời cũng là tình yêu thương nên Ngài có cách thỏa mãn công lý mà không hủy diệt con người. Công lý yêu cầu án tử hình cho tội bội tín, vì vậy một cái gì đó hoặc ai đó phải chết. Một vật thay thế đã được đưa đến để đáp ứng yêu cầu của công lý. Một con vật vô tội đã bị giết để lấy da thú kết thành áo dài cho A-đam và Ê-va, che đậy không chỉ cho da thịt của họ mà còn cho tội lỗi của họ (Sáng thế ký 3:21).

Hàng ngàn năm sau, công lý đã được thỏa mãn một lần và mãi mãi khi Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian để thay thế chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21). Đức Chúa Trời đã yêu thương cảnh báo chúng ta về những hậu quả tiêu cực của tội lỗi qua mọi thời đại, cầu xin chúng ta đừng rời xa Ngài và đi vào con đường chỉ dẫn đến cái chết (Rô-ma 3:23). Chúng ta đã trả lời: “Chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi muốn”. Đức Chúa Trời không thể bỏ qua sự phản bội cao độ của chúng ta chống lại Ngài, nếu không Ngài sẽ không công bình trọn vẹn. Ngài không thể rút lại tình yêu của Ngài, bất chấp sự nổi loạn của chúng ta, nếu không Ngài sẽ không phải là tình yêu hoàn hảo. Vì thế Chúa Giê-su đã trở thành Chiên Con (Ga 1:29) mà Đức Chúa Trời hiến tế trên bàn thờ công lý. Đấng Christ "vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:18).

Bởi vì công lý đã được thỏa mãn, Đức Chúa Trời tuyên bố “vô tội” đối với tất cả những ai ở trong Đấng Christ (Rô-ma 3:24), những ai kêu cầu danh Ngài (Giăng 1:12). Công lý bây giờ khẳng định rằng, một khi tội lỗi đã được trả xong thì không thể tái phạm nữa. Khi tội lỗi của chúng ta ở dưới huyết của sinh tế Ngài, Đức Chúa Trời không còn giữ tội lỗi chống lại chúng ta nữa (Rô-ma 8:1; Cô-lô-se 2:14; 1 Phi-e-rơ 2:24; Ê-sai 43:25). Đức Chúa Trời vẫn công bằng; Ngài không vi phạm luật công lý của Ngài bằng cách tha thứ cho những ai đáng phải chịu hậu quả. Sự cứu rỗi là một kết quả chính đáng vì Đức Chúa Trời đã tuyên bố cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su đủ để thỏa mãn cơn thịnh nộ của Ngài. Sự rủa sả của Luật pháp mà chúng ta đáng phải chịu đã được Chúa Giê-su gánh thay trên thập tự giá (Ga-la-ti 3:13).

Đức Chúa Trời là công chính, và sự công bình của Ngài là một phần không thể thiếu trong tính cách của Ngài giống như tình yêu và lòng thương xót của Ngài là không thể thiếu được. Nếu không có sự công bình của Ngài, tội lỗi sẽ không được kiểm soát. Cái ác sẽ ngự trị. Sẽ không có phần thưởng cho sự vâng lời. Chúng ta không thể tôn kính một vị thần không công bằng. Mi-chê 6:8 tóm tắt ba đức tính hàng đầu mà Đức Chúa Trời muốn thấy nơi chúng ta: “ Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời công chính (công bình) nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries