settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời yêu thương mọi người hay chỉ những Cơ Đốc nhân?

Trả lời


Nhận thức đúng điều này là Đức Chúa Trời yêu thương toàn thể nhân loại trên thế giới (Giăng 3:16; I Giăng 2:2; Rô 5:8) Tình yêu thương này không có điều kiện – Nó dựa trên nền tảng lẽ thật Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu thương (I Giăng 4:8, 16) Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho toàn nhân loại kết quả bằng lẽ thật rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân ái của Ngài bằng cách không trừng phạt tội lỗi của họ ngay liền lập tức (Rô 3:23; 6:23) Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho thế gian được bày tỏ bằng lẽ thật Ngài ban cho loài người cơ hội ăn năn (2 Phi 3:9) Tuy nhiên tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho thế gian không có nghĩa là Ngài bỏ qua tội lỗi. Đức Chúa Trời cũng là Chúa của công lý (2 Tê 1:6) Tội lỗi không thể nào thoát khỏi sự hình phạt đời đời (Rô 3:25-26).

Hành động yêu thương lớn nhất của cõi đời đời được diễn tả trong Rô-ma 5:8 “ Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. Bất cứ ai bỏ qua tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bất cứ ai từ chối Đấng Christ như là Cứu Chúa, bất cứ ai chối bỏ Cứu Chúa là Đấng mua chuộc người ấy (2 Phi 2:1) sẽ là đối tượng của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời cho đến đời đời (Rô 1:18) không có tình yêu thương của Ngài (Rô 6:23). Đức Chúa Trời yêu mọi người vô điều kiện qua việc Ngài biểu lộ lòng thương xót không phạt bất cứ ai ngay lập tức vì tội lỗi của họ. Đồng thời, Đức Chúa TRời chỉ có "Giao ước tình yêu" cho những người đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê Su để được cứu rỗi (Giăng 3:36) Chỉ có những người tin vào Chúa Cứu Thế Giê Su là Chúa và Cứu Chúa của họ sẽ trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời đối với cõi đời đời.

Đức Chúa Trời có yêu thương tất cả mọi người không? Vâng. Đức Chúa Trời có yêu thương các Cơ Đốc nhân hơn Ngài yêu thương người ngoài Cơ Đốc giáo không? Không. Có phải tình yêu của Đức Chúa Trời đối với Cơ Đốc nhân ở một phạm vi khác với Ngài yêu thương người ngoài Cơ Đốc giáo không? Vâng. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người như nhau trong đó Ngài thương xót đối với tất cả mọi người. Đức Chúa Trời chỉ yêu những Cơ Đốc nhân trong đó chỉ cho những Cơ Đốc nhân nhận ân điển và lòng thương xót đời đời của Ngài và lời hứa về tình yêu của Ngài đời đời trong thiên đàng. Tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho mọi người sẽ mang chúng ta đến đức tin vào Ngài, tiếp nhận sự biết ơn tình yêu có điều kiện vĩ đại Ngài đã trao cho tất cả những người tin nhận Chúa Giê Su Christ như là cứu chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời yêu thương mọi người hay chỉ những Cơ Đốc nhân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries