settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa chu cấp có nghĩa là gì?

Trả lời


Trong Kinh Thánh có hơn 169 câu đề cập tới những cách Đức Chúa Trời chu cấp cho chúng ta. Phi-líp 4:19 nói rằng: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ." Trong khi những người tìm kiếm sự thịnh vượng có thể luôn mong chờ tiền bạc và tài sản đến với mình cách kỳ diệu, chúng ta hãy chăm xem vào những điều Chúa mong muốn chu cấp cho chúng ta.

Giống như người cha mẹ tốt, Đức Chúa Trời không bao giờ ban cho chúng ta điều gì mà Ngài biết sẽ làm hại chúng ta (Lu-ca 11:11-13). Ý định của Ngài là để giúp chúng ta phát triển đặc tính giống Đấng Christ để chúng ta trở nên muối và ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-14; Phi-líp 2:14-16). Đức Chúa Trời không muốn chúng ta coi Ngài như một nguồn sở hữu vật chất từ trên trời. Có đầy đủ mọi thứ không phải là mục đích căn bản của cuộc sống này (Lu-ca 12:15)

Đức Chúa Trời phân biệt rõ giữa nhu cầu cần và những điều chúng ta muốn bởi vì Ngài biết rằng của cải của chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đấy (Ma-thi-ơ 6:21). Ngài muốn chúng ta biết rằng thế giới này không phải nhà của chúng ta và một phần trong những điều chúng ta cần là chuyển sự tập trung của chúng ta tới sự sống đời đời, trong khi vẫn sống trong đời này (Cô-lô-se 3:1-4).

Đức Chúa Trời quan tâm mọi thứ thuộc về chúng ta: tâm linh, linh hồn và thân thể. Vì mọi khía cạnh trong tính cách của Ngài là vô hạn, do vậy, cách Ngài cung ứng cho chúng ta cũng vượt quá những điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20). Chúng ta có thể tin sự tốt lành, sự hướng dẫn, sự chăm sóc của Ngài cho chúng ta còn nhiều hơn những gì chúng ta có thể tự mình đạt được. Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta một phương cách để phát triển một mối quan hệ thuận phục, mật thiết, tương giao với Ngài để chúng ta có thể dẫn dắt chính mình và những người khác tới một chất lượng của cuộc sống được mô tả trong Thi Thiên 23. Những người có Chúa là Đấng chăn dắt có thể nói "Tôi chẳng thiếu thốn gì" (Thi Thiên 23:1)

Trong Lời Cầu Nguyện Chung, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu xin Chúa chu cấp, và sự phụ thuộc của chúng ta nơi Chúa được khẳng định mỗi khi chúng ta cầu nguyện: "Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày" (Ma-thi-ơ 6:11). Trong Ma-thi-ơ 6:25-34, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ đừng lo lắng về đồ ăn hay quần áo mặc. Cha trên trời biết mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài mong thiết lập mối quan hệ giao ước với chúng ta, và điều đó bao gồm việc tin cậy Ngài đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của chúng ta và trước hết cần tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33).

Thi Thiên 84:11 nói "…Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng." Câu này nhắc nhở rằng chúng ta cùng góp phần để sự chu cấp của Chúa trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải sống ngay thẳng.

Gia-cơ 4:3 trả lời cho câu hỏi của chúng ta về việc tại sao lời cầu nguyện của chúng ta đôi khi lại không được đáp lời: "Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình." Đức Chúa Trời xem xét tấm lòng, và động cơ trong lời cầu nguyện của chúng ta rất quan trọng đối với Ngài.

Nhiều phân đoạn Kinh Thánh nói về sự chu cấp của Chúa cho những nhu cầu ăn, mặc, và những nhu cầu thể chất hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Những câu khác đề cập tới nhu cầu tâm linh và linh hồn, phần bên trong con người chúng ta. Ngài đem đến cho chúng ta sự bình an (Giăng 14:27), sự yên ủi (2 Cô-rinh-tô 1:4), và "tinh thần mạnh mẽ, tình yêu thương và sự tự chủ" (2 Ti-mô-thê 1:7). Thực tế, Ngài "…đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời" (Ê-phê-sô 1:3). Dù cho tình trạng vật chất của chúng ta thế nào, chúng ta cũng có thể thỏa lòng trong Chúa (Phi-líp 4:12).

Những phân đoạn Kinh Thánh như Ga-la-ti 1:15 và Giê-rê-mi 1:5 đem đến cho chúng ta sự đảm bảo rằng tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa thậm chí bắt đầu trước khi chúng ta thụ thai. Thật tuyệt khi biết rằng Đức Chúa Trời tham gia vào cuộc sống của chúng ta ngay từ khi mới bắt đầu (Thi-Thiên 139:15-16)! Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cùng với mong muốn của Ngài đem đến điều tốt lành nhất cho chúng ta. Ngài là Giê-hô-va Di-rê, Đấng luôn chu cấp.

Sự chu cấp của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những vật thọ tạo của Ngài, những vật phụ thuộc chặt chẽ vào Ngài (Thi Thiên 104:21). Thông thường, chúng ta cho rằng mưa rơi, mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng, những cơn gió trong lành thổi, và thủy triều làm sạch bờ biển, tiếp thêm sinh lực cho các đại dương rộng lớn của chúng ta là những điều hiển nhiên. Nhưng tất cả những điều này đều được dõi theo bởi Đức Chúa Trời yêu thương, trong sự chu cấp của Ngài dành chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa chu cấp có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries