settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có biết tương lai không?

Trả lời


Kinh Thánh luôn hoàn toàn chính xác, kể cả nội dung tiên tri của nó. Ví dụ, hãy xem xét lời tiên tri rằng Đấng Christ sẽ được sinh ra tại thành Bết-lê-hem của xứ Giu-đê, như được báo trước trong Mi-chê 5:2. Mi-chê đã nói lời tiên tri này vào khoảng 700 năm trước Công Nguyên. Vậy Đấng Christ đã được sinh ra ở đâu sau bảy thế kỷ? Ở thành Bết-lê-hem xứ Giu-đê (Lu-ca 2:1-20; Ma-thi-ơ 2:1-12).

Trong quyển sách Science Speaks của mình, Peter Stoner đã chỉ ra rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên trong lời tiên tri của Kinh thánh bị bác bỏ bởi khoa học xác suất. Chỉ lấy tám lời tiên tri liên quan đến Đấng Christ, Stoner đã nhận thấy rằng cơ hội mà bất kỳ một người nào có thể hoàn thành tất cả tám lời tiên tri là 1 trong 10 lũy thừa 17 (1017), nghĩa là một cơ hội trong 100,000.000.000.000.000 cơ hội. Tất nhiên, Chúa Giê-xu đã hoàn thành nhiều hơn tám lời tiên tri! Chắc chắn Kinh Thánh là hoàn toàn chính xác trong việc tiên đoán tương lai.

Vì Đức Chúa Trời có thể đoán trước tương lai, nên Ngài chắc chắn biết tương lai. Ê-sai ghi lại những lời này về Đức Chúa Trời: "Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa. Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta. Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng. Và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: 'Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu. Và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn'"(Ê-sai 46:9-10). Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có ngay từ đầu và tuyên bố chính xác kết thúc.

Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. Ngài thực sự và có thể biết mọi sự. Đức Chúa Trời cũng là vĩnh cửu (Thi thiên 90:2). Là Đức Chúa Trời đời đời, toàn tri, Ngài đã sống những ngày hôm qua của chúng ta, những ngày hôm nay của chúng ta, và những ngày mai của chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Chúa Trời là Alpha và Omega, là Đấng bắt đầu và Đấng kết thúc (Khải Huyền 21:6).

Vẫn còn những lời tiên tri trong Kinh Thánh đang chờ đợi sự hoàn thành. Bởi vì Đức Chúa Trời biết tương lai, nên chúng ta có thể tin rằng tất cả những lời tiên tri cuối cùng sẽ được hoàn thành. Các sự kiện đang diễn ra trong lịch của Đức Chúa Trời theo kế hoạch của Ngài. Chúng ta biết ai nắm giữ tương lai, đó là Đức Chúa Trời của Kinh thánh, Đấng chân thật duy nhất, cá nhân, đời đời và biết tất cả mọi sự.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có biết tương lai không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries